' GREEK AS A FOREIGN LANGUAGE - STUDY 2  

Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΜΕΛΕΤΕΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

Το γένος στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας - Διδακτική προσέγγιση

Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη - Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Warning: Undefined variable $author2 in /home/ntlab/public_html/areas/language/studies/studies.php on line 47

Warning: Undefined variable $author3 in /home/ntlab/public_html/areas/language/studies/studies.php on line 50


Η περιγραφή του συστήματος γένους της νέας ελληνικής (στο εξής ΝΕ) στο πλαίσιο μιας γραμματικής που απευθύνεται στους διδάσκοντες και στις διδάσκουσες τη ΝΕ ως δεύτερη/ξένη γλώσσα ασφαλώς δεν πρέπει να ταυτίζεται με τις επιστημονικές περιγραφές ή με περιγραφές που είναι διαθέσιμες στις γραμματικές, σχολικές ή μη, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία της ΝΕ ως μητρικής γλώσσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφενός περιγραφές με τον προσανατολισμό αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιες για τη ΝΕ, και αφετέρου το πλήθος των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στις πολυπληθείς μεθόδους διδασκαλίας της ΝΕ σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συνιστούν μια γραμματική της ΝΕ, τόσο γιατί έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα όσο και γιατί υπαγορεύονται από άλλες ανάγκες, λ.χ. από την προοδευτική παρουσίαση. Συμφωνώντας με τη Salins (2001: 29), υποστηρίζουμε ότι γενικά ο γνωστικός στόχος της σχολικής γραμματικής για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας είναι η εκμάθηση της μεταγλωσσικής λειτουργίας της γλώσσας, ενώ ο γνωστικός στόχος της γραμματικής για τη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης είναι η κατάκτηση τόσο του γλωσσικού συστήματος όσο και της χρήσης του.
Συνεπώς μια περιγραφή του συστήματος γένους στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ΝΕ ως δεύτερης/ξένης γλώσσας πρέπει να εμφανίζεται ως μεικτό είδος, που περιλαμβάνει χαρακτηριστικά της επιστημονικής περιγραφής, της σχολικής γραμματικής, καθώς και άλλα που υπαγορεύονται από τον κύριο στόχο της διδασκαλίας, που είναι η εκπαίδευση των διδασκομένων. Μια τέτοια γραμματική, που υπηρετεί τους διδασκόμενους χωρίς να απευθύνεται άμεσα σε αυτούς, στο βαθμό που αποσκοπεί στο να μειωθούν καταρχήν και να εξαφανιστούν αργότερα τα λάθη των διδασκομένων τη ΝΕ ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, πρέπει να συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Ειδικότερα πρέπει αφενός να παρουσιάζει με όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις τις θεωρητικές αρχές που υπόκεινται της περιγραφής του συστήματος -χαρακτηριστικό που έχει από κοινού η γραμματική αυτή με την επιστημονική γραμματική-, και αφετέρου να συνοδεύεται από μεταγλωσσικές δραστηριότητες, λ.χ. ασκήσεις - κοινό χαρακτηριστικό με τη σχολική γραμματική, που απευθύνεται στους διδασκόμενους. Μια γραμματική αυτού του είδους παρέχει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να καθορίσει με αντικειμενικό τρόπο την πρόοδο στη διδασκαλία του συστήματος του γένους ανάλογα με το επίπεδο των διδασκομένων, και να εφοδιάσει το διδασκόμενο με πληροφορίες που δεν καταγράφονται σε λεξικά, σε άλλες γραμματικές ή σε εγχειρίδια της ΝΕ.


Για κωδικό πρόσβασης αποταθείτε στον υπεύθυνο της δράσης Σπύρο Α. Μοσχονά.

Κωδικός Πρόσβασης (Password)


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ