Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΜΕΛΕΤΕΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]
Πρώτη Σελίδα

Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Αμπάτη Αναστασία
Μιχαλακοπούλου Πηνελόπη
Πουλοπούλου Μαρία
Η διδασκαλία των ασκήσεων γραμματικής

2. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα Το γένος της νέας ελληνικής και η διδασκαλία του

3. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα
Ευθυμίου Αγγελική
Οι στερεότυπες εκφράσεις και η διδακτική της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

4. Αρχάκης Αργύρης Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων

5. Βελούδης Γιάννης Η άρνηση

6. Γεωργακοπούλου Αλεξάνδρα Κειμενική και επικοινωνιακή πολυτροπικότητα: Οι νέες τεχνολογίες στη διδακτική πράξη

7. Γιαννουλοπούλου Γιάννα Ζητήματα κλιτικής μορφολογίας

8. Γούτσος Διονύσης Ανάπτυξη λεξιλογίου: Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο

9. Drachman Gaberell Παραγωγική μορφολογία

10. Ιορδανίδου Άννα Η μορφολογική ποικιλία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

11. Λασκαράτου Χρυσούλα
Γεωργιαφέντης Μιχάλης
Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς των προτασιακών όρων στην ελληνική και στην τουρκική

12. Ράλλη Αγγελική Η σύνθεση στη νέα ελληνική

13. Ρεβυθιάδου Ανθή Εκμάθηση υπερτεμαχιακής φωνολογίας από αλλόγλωσσους ομιλητές της ελληνικής: Τονισμός επιτονισμός και φραστική φωνολογία

14. Ρούσσου Άννα Συμπληρωματικοί δείκτες

15. Σελλά-Μάζη Ελένη Διγλωσσία και γραμματική ανάλυση

16. Σηφιανού Μαίρη Ανάλυση λόγου και διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

17. Σπυρόπουλος Βασίλειος
Τσαγγαλίδης Αναστάσιος
(επιστημονική επιμ. Σ. Α. Μοσχονάς)
Συγκριτική αξιολόγηση εγχειριδίων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας

18. Τζακώστα Μαρίνα Εκμάθηση και διδασκαλία της συλλαβικής δομής και των φωνοτακτικών περιορισμών της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας: Μια αντιπαραβολική μελέτη

19. Τζεβελέκου Μαρία Η ανάπτυξη των αφηγηματικών χρονικών δομών στον παιδικό λόγο: Μελέτη αφηγήσεων παιδιών που μαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα

20. Τσαγγαλίδης Αναστάσιος Υποθετικοί λόγοι στη νέα ελληνική

21. Τσαμαδού-Jacoberger Ειρήνη
Χειλά-Μαρκοπούλου Δέσποινα
Τα προσδιοριστικά του ονόματος της νέας ελληνικής: Περιγραφική-συγκριτική και διδακτική προσέγγιση

22. Τσιμπλή Ιάνθη Μαρία Η φωνή στην ελληνική: Περιγραφή του συστήματος και μελέτη της ανάπτυξής του στην ελληνική ως μητρική και ως δεύτερη/ξένη γλώσσα

23. Φιλιππάκη-Warburton Ειρήνη
Σπυρόπουλος Βασίλης
Το εγκλιτικό σύστημα της ελληνικής: Συγκριτική θεώρηση με την τουρκική και διδακτικές προτάσεις

24. Ψάλτου-Joycey Aγγελική Οι "συντελικοί χρόνοι" της νέας ελληνικής