Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΑΣΚΗΣΕΙΣ [ Κατάλογος ] [ Έρευνα ] [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]
Πρώτη Σελίδα

To εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στην ενότητα Ασκήσεις του δικτυακού τόπου ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ έχει τη μορφή γλωσσικών ασκήσεων και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόφωνων μαθητών/μαθητριών στα γυμνάσια της Θράκης. Μέρος του υλικού αυτού αξιοποιήθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς του διευρυμένου ωραρίου ήδη από τη σχολική χρονιά 2002-2003. Το υλικό έχει αναθεωρηθεί και συμπληρωθεί με νέες ασκήσεις. Είμαστε ευγνώμονες προς όλους τους εκπαιδευτικούς που το δοκίμασαν στην τάξη τους και μας μετέφεραν τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις τους.

Το πλήρες υλικό των ασκήσεων υπάρχει στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ και διατίθεται σε μορφή αρχείων PDF. Οδηγίες σχετικά με τη χρήση του υλικού παρέχονται στα αρχεία ΟΔΗΓΙΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που μπορείτε να διαβάσετε από τους σχετικούς συνδέσμους στο τέλος της σελίδας. Οι ασκήσεις αυτές βασίστηκαν στην επεξεργασία ειδικών διαγνωστικών ασκήσεων. Για την έκθεση αποτελεσμάτων της σχετικής έρευνας βλ. τη σελίδα ΕΡΕΥΝΑ.

Βλ. μελέτη: Αμπάτη Α., Μιχαλακοπούλου Π. & Πουλοπούλου Μ. Η διδασκαλία των ασκήσεων γραμματικής.

 ΟΔΗΓΙΕΣ 2004 - instructions01_2004.pdf -  Άνοιγμα/Αποθήκευση Αρχείου Οδηγιών 1 - 2004 PDF
Οδηγίες σχετικά με τα αρχεία 01-26 του Καταλόγου

 ΟΔΗΓΙΕΣ 2007 - instructions02_2007.pdf -  Άνοιγμα/Αποθήκευση Αρχείου Οδηγιών 2 - 2007 PDF
Οδηγίες σχετικά με το αρχείο 27 (Πρόσθετες Ασκήσεις) του Καταλόγου

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - appendix.pdf -  Άνοιγμα/Αποθήκευση Αρχείου Παραρτήματος PDF
Θέματα Διδακτικής των Γλωσσικών Ασκήσεων

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ