Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΑΣΚΗΣΕΙΣ [ Κατάλογος ] [ Έρευνα ] [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]
Πληροφορίες

Οι Ασκήσεις Γραμματικής απευθύνονται σε μουσουλμάνους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Πρόκειται για αρθρωτό υλικό, κατάλληλο για διδασκαλία ιδιαίτερα στο πλαίσιο του διευρυμένου ωραρίου. Παρέχονται δομικές και επικοινωνιακές ασκήσεις και δραστηριότητες τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου. Οι ασκήσεις χωρίζονται σε δύο επίπεδα, Α: Ημι-αρχαρίων και Β: Μέσων. Τα επίπεδα αυτά καθορίστηκαν με βάση ειδικά σχεδιασμένες διαγνωστικές ασκήσεις. Οι Ασκήσεις Γραμματικής χρησιμοποιούνται ήδη από τη σχολική χρονιά 2002-2003. Έχουν διατεθεί στους εκπαιδευτικούς περίπου 300 ασκήσεις, ενώ από τη σχολική χρονιά 2004-2005 οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες από 700 ασκήσεις που θα καλύπτουν όλα τα βασικά γραμματικά φαινόμενα της ελληνικής.