Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΑΣΚΗΣΕΙΣ [ Κατάλογος ] [ Έρευνα ] [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]
Έρευνα

Διαγνωστικές ασκήσεις γραμματικής - Τελική έκθεση


Αναστασία Αμπάτη

Συγγραφή Παραρτήματος 1: Ει. Κανελλοπούλου
Επιστημονική επιμέλεια: Σπύρος Α. Μοσχονάς

Σχεδιασμός έρευνας: Σ. Α. Μοσχονάς, Α. Αμπάτη, Π. Μιχαλακοπούλου, Μ. Πουλοπούλου
Καταχώριση - επεξεργασία δεδομένων: Α. Αμπάτη - Ει. Κανελλοπούλου
Παρακολούθηση μαθητικών ομάδων Θράκης: Α. Αμπάτη - Ει. Κανελλοπούλου
Παρακολούθηση ομάδας ελέγχου (Aθήνα): Ει. Κανελλοπούλου
Στατιστική επεξεργασία: Α. Αρμενάκης
Ανάλυση αποτελεσμάτων: Σ. Α. Μοσχονάς, Α. Αμπάτη, Α. Αρμενάκης, Ει. Κανελλοπούλου
Τυπογραφική επιμέλεια διαγνωστικών ασκήσεων: Δ. Κουτσομπόλης

Η τελική έκθεση της έρευνας "Διαγνωστικές ασκήσεις γραμματικής" αποτελείται από 6 αρχεία, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά. Το σύνολο των αρχείων διατίθεται σε συμπιεσμένους φάκελλους, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα του Word και όλα τα αρχεία μορφής PDF αντίστοιχα.
Όλα τα αρχεία Word σε συμπιεσμένο φάκελλο
exercises_research_doc.zip
Όλα τα αρχεία PDF σε συμπιεσμένο φάκελλο
exercises_research_pdf.zip[report_A_B] - Έκθεση Αποτελεσμάτων - Μέρη Α & Β
report_A_B.doc Αποθήκευση Word report_A_B.pdf Αποθήκευση PDF

[report_C] - Έκθεση Αποτελεσμάτων - Μέρος Γ
report_C.doc Αποθήκευση Word report_C.pdf Αποθήκευση PDF

[report_appendix_1a] - Έκθεση Αποτελεσμάτων - Παράρτημα 1α
report_appendix_1a.doc Αποθήκευση Word report_appendix_1a.pdf Αποθήκευση PDF

[report_appendix_1b_3] - Έκθεση Αποτελεσμάτων - Παραρτήματα 1β - 3
report_appendix_1b_3.doc Αποθήκευση Word report_appendix_1b_3.pdf Αποθήκευση PDF

[report_appendix_4a] - Έκθεση Αποτελεσμάτων - Παράρτημα 4α
report_appendix_4a.doc Αποθήκευση Word report_appendix_4a.pdf Αποθήκευση PDF

[report_appendix_4b] - Έκθεση Αποτελεσμάτων - Παράρτημα 4β
report_appendix_4b.doc Αποθήκευση Word report_appendix_4b.pdf Αποθήκευση PDF