Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]
Πληροφορίες

Σκοπός των Θεμάτων Γραμματικής είναι η παροχή στον/στην εκπαιδευτικό χρήσιμων πληροφοριών για τη γραμματική της ελληνικής και για τα προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζουν όσοι προσπαθούν να μάθουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Με παραπομπές στη βιβλιογραφία, θεωρητική και εφαρμοσμένη, και χρήσιμες υποδείξεις για τον τρόπο και τη σειρά διδασκαλίας, τα Θέματα Γραμματικής θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν αποτελεσματικότερα τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος. Τα Θέματα Γραμματικής αποτελούν προεργασία για τη συγγραφή Γραμματικής της ελληνικής για αλλόγλωσσους μαθητές μέσης εκπαίδευσης.