Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Το φωνηεντικό σύστημα της ελληνικής

Κωδικός: ΒΣ-11
Κατηγορία: Φωνολογία
Συντάκτης: Βασίλης Σπυρόπουλος


2. Παραδείγματα:
Βλ. πίνακα στο συνημμένο αρχείο.

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Επίπεδο αρχαρίων, και πιο συγκεκριμένα Α´ ΚΕΓ και 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
  • Οι φωνηεντικοί φθόγγοι με σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου

  • Παρουσίαση του φωνηεντικού τριγώνου / τραπεζίου

  • Φωνητικά χαρακτηριστικά των φωνηεντικών φθόγγων

5. Πιθανά λάθη:
(α) Αδυναμία παραγωγής των φθόγγων με ακρίβεια
(β) Αδυναμία κατανόησης των φθόγγων με ακρίβεια
(γ) Αδυναμία αντιστοίχισης προφοράς και γραφής

6. Περιγραφή:

Αναλυτική περιγραφή του φαινομένου περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο.


7. Παρουσίαση:
Η λεπτομερής αναφορά στα αρθρωτικά χαρακτηριστικά των φωνηέντων ενδείκνυται κυρίως στις περιπτώσεις ενηλίκων μαθητών που διαθέτουν κάποιες ειδικές σχετικές γνώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις είναι χρήσιμο ο δάσκαλος να μπορεί να αναφερθεί σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά φθόγγων που παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή τους. Γενικότερα είναι απαραίτητη η διάκριση μεταξύ φθόγγων και γραμμάτων δεδομένου του ανισομορφισμού τους.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΒΣ-12 - Αντιστοιχία φθόγγων-γραμμάτων

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Δεν αναφέρονται.


 BS11_2436.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 BS11_2436.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ