Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 01
Θέματα Γραμματικής στην κατηγορία ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΓΓ-13 Παραγωγική επιθηματοποίηση: μεγεθυντικά

ΓΓ-30 Ρηματικές καταλήξεις

ΓΓ-02 Επίθετα σε ος-η-ο, ος-α-ο, ος-ια-ο

ΓΓ-03 Επίθετα σε ος-ο και ης-ες

ΓΓ-04 Μονολεκτικά παραθετικά επιθέτων σε τερος/τατος και έστερος/έστατος

ΓΓ-05 Περιφραστικά παραθετικά επιθέτων

ΓΓ-06 Επιρρήματα από επίθετα με κατάληξη -α

ΓΓ-07 Επιρρήματα από επίθετα με κατάληξη -ως

ΓΓ-08 Επιρρήματα από επίθετα με κατάληξη -α/-ως

ΓΓ-09 Σχηματισμός του συνοπτικού ενεργητικού θέματος

ΓΓ-10 Σχηματισμός του συνοπτικού παθητικού θέματος

ΓΓ-11 Σχηματισμός παθητικής μετοχής

ΓΓ-12 Η αύξηση των ρημάτων: συλλαβική - φωνηεντική - εσωτερική

ΑΤ-08 Θηλυκά ουσιαστικά σε -η/-εις

ΑΤ-09 Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά

ΑΤ-14 Ουσιαστικά με αλλαγή γένους στον πληθυντικό (ετερόκλιτα)

ΑΤ-15 Ουσιαστικά κοινού γένους

ΜΠ-02 Ουσιαστικά αρσενικά σε ας, ης και θηλυκά σε α, η

ΜΠ-04 Το γένος

ΒΣ-01 Ουσιαστικά σε ος/οι: αρσενικά, θηλυκά, κοινού γένους

ΒΣ-02 Καταλήξεις ουσιαστικών σε ος/οι: αρσενικά, θηλυκά, κοινού γένους

ΒΣ-04 Επίθετα σε ύς/ιά/ύ και ής/ιά/ί

ΒΣ-05 Επίθετα σε ύς/εία/ύ

ΒΣ-06 Υποκοριστικά ουσιαστικών: βασικές καταλήξεις

ΒΣ-07 Υποκοριστικά ουσιαστικών: λιγότερο συχνές καταλήξεις

ΒΣ-08 Υποκοριστικά ουσιαστικών: λόγιες καταλήξεις

ΒΣ-09 Υποκοριστικά επιθέτων

ΑΤ-57 Σπανιότερες συντελικές δομές με τα είμαι / έχω

ΑΤ-30 Ρήματα σύνθετα με συν- και εν-

Σελίδες: 01