Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Σχηματισμός του συνοπτικού ενεργητικού θέματος

Κωδικός: ΓΓ-09
Κατηγορία: Μορφολογία
Συντάκτης: Γιάννης Γαλανόπουλος


2. Παραδείγματα:
ανέπτυξα, άνοιξα, αποθήκεψα, αύξησα, βόλεψα, βούτηξα, έκρινα, έκρυψα, έντυσα, εξέτασα, ζέστανα, κέντησα, μίλησα, μόλυνα, πάχυνα, σερβίρισα, σώπασα

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Δ΄ επίπεδο ΚΕΓ, 3 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Θέματα και καταλήξεις

Χρόνοι


5. Πιθανά λάθη:
Δυσκολία στο σχηματισμό του ενεργητικού συνοπτικού όταν δε σχηματίζεται ομαλά, αλλά παρουσιάζει ιδιορρυθμίες στο σχηματισμό.
6. Περιγραφή:

Σχηματισμός συνοπτικού ενεργητικού θέματος

α΄ συζυγία

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε φωνήεν ή -ν- (μετά από φωνήεν), ενεργητικό συνοπτικό σε -σ-: ιδρύ-ω, ίδρυσ-α / ντύν-ω, έντυσ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -δ-, -θ-, -ζ- ή -ν- (μετά από φωνήεν), ενεργητικό συνοπτικό σε -σ-: διαψεύδ-ω, διεύψευσ-α / πλάθ-ω, έπλασ-α / εξετάζ-ω, εξέτασ-α / πιάν-ω, έπιασ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -ε-, ενεργητικό συνοπτικό σε -ευσ-: εμπνέ-ω, ενέπνευσ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε φωνήεν, ενεργητικό συνοπτικό σε -σ-: ακού-ω, άκουσ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -γ-, -γγ-, -ζ-, -κ-, -χ-, -χν-, -σσ-, -ττ-, ενεργητικό συνοπτικό σε -ξ-: ανοίγ-ω, άνοιξ-α / σφίγγ-ω, έσφιξ-α / διατάζ-ω, διέταξ-α / μπλέκ-ω, έμπλεξ-α / τρέχ-ω, έτρεξ-α / διώχν-ω, έδιωξ-α / αναπτύσσ-ω, ανέπτυξ-α / εισπράττ-ω, εισέπραξ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -π-, -β-, -φ-, -πτ-, -φτ-, ενεργητικό συνοπτικό σε -ψ-: εγκαταλείπ-ω, εγκατέλειψ-α / κρύβ-ω, έκρυψ-α / βάφ-ω, έβαψ-α / καλύπτ-ω, κάλυψ-α / βλάφτ-ω, έβλαψ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -αυ-, -ευ-, ενεργητικό συνοπτικό σε -αψ-, -εψ-: παύ-ω, έπαψ-α / βολεύ-ω, βόλεψ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -ευ-, ενεργητικό συνοπτικό σε -ευσ- (σπάνια σε -εψ-): αποθηκεύ-ω, αποθήκευσ-α και αποθήκεψ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -αιν-, ενεργητικό συνοπτικό σε -αν-: θερμαίν-ω, θέρμαν-α / ζεσταίν-ω, ζέσταν

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -αιν-, ενεργητικό συνοπτικό σε -υν-: βαραίν-ω, βάρυν

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -αιν-, απώλεια της συλλαβής αυτής στο ενεργητικό συνοπτικό: παθαίν-ω, έπαθ-α

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -αιν-, ενεργητικό συνοπτικό σε -ασ-: σωπαίν-ω, σώπασ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -αιν-/-αν-, ενεργητικό συνοπτικό σε -ησ-: αυξαίν-ω ή αυξάν-ω, αύξησ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -ν- (μετά από φωνήεν), ενεργητικό συνοπτικό σε -ν-: μολύν-ω, μόλυν

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -ν- (μετά από φωνήεν), ενεργητικό συνοπτικό σε -ν-: κρίν-ω, έκριν

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε -αρ-/-ιρ-, ενεργητικό συνοπτικό σε -αρ-/-ιρ- ή -αρισ-/-ιρισ-: φρεσκάρ-ω, φρέσκαρ-α και φρεσκάρισ-α / σερβίρ-ω, σέρβιρ-α και σερβίρισ

β΄ συζυγία

ενεργητικό συνοπτικό θέμα σε -ησ-: απαντ-άω/-ώ, απάντησ

ενεργητικό συνοπτικό θέμα σε -ασ-: κρεμ-άω/-ώ, κρέμασ

ενεργητικό συνοπτικό θέμα σε -εσ-: καλ-ώ, κάλεσ-α / επαιν-ώ, επαίνεσ

ενεργητικό συνοπτικό θέμα σε -αξ-: κοιτ-άω/-ώ, κοίταξ

ενεργητικό συνοπτικό θέμα σε -ηξ-: τραβ-άω/-ώ, τράβηξ

μη συνοπτικό θέμα που λήγει σε σύμφωνο και -ν-, ενεργητικό συνοπτικό σε -ασ-: κερν-άω/-ώ, κέρασ


7. Παρουσίαση:
Οι μαθητές θα πρέπει να ασκηθούν στο σωστό σχηματισμό του ενεργητικού αορίστου ομαλών ρημάτων (ρήματα που μπορούν με κανονικότητα να σχηματίσουν τον αόριστο). Ο εκπαιδευτικός πάντως, ανάλογα με το επίπεδο της τάξης του, θα πρέπει να επεκτείνει την παρουσίαση και με τη διδασκαλία των τύπων του αορίστου που παρουσιάζουν ανωμαλία στο σχηματισμό, παρουσιάζοντας κάποιες βασικές ομάδες ρημάτων τα οποία δε σχηματίζουν ομαλά τον αόριστο.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-46 - Η σύνταξη του «εξαρτημένου» ρηματικού τύπου
ΑΤ-60 - Διακρίσεις στο παρελθόν: παρατατικός και αόριστος
ΓΓ-10 - Σχηματισμός του συνοπτικού παθητικού θέματος
ΓΓ-11 - Σχηματισμός παθητικής μετοχής
ΓΓ-40 - Όψη του ρήματος

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 250-256.


 GG09_1463.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 GG09_1463.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ