Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Όψη του ρήματος

Κωδικός: ΓΓ-40
Κατηγορία: Σύνταξη
Συντάκτης: Γιάννης Γαλανόπουλος


2. Παραδείγματα:
ήθελα να γράφω / να γράψω
θέλω να γράφω / να γράψω
θα θέλω να γράφω / να γράψω

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
3 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Θέματα και καταλήξεις των ρημάτων
Χρόνοι (παρελθοντικοί – μη παρελθοντικοί)
Οι συντελεσμένοι χρόνοι

5. Πιθανά λάθη:
Όταν έχουμε διάλειμμα στο σχολείο, παίξουμε μπάλα. Έρχομαι από το σχολείο, φάω και διαβάσω. Θέλω να με βοηθήσεις, επειδή θα πηγαίνω κάπου και θέλω... Μου αρέσει να περπατήσω στην πλατεία. Η φίλη μου με βοηθήσει πολύ στα μαθήματα.
6. Περιγραφή:
Αναλυτική περιγραφή του φαινομένου περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο.
7. Παρουσίαση:
Στα νέα ελληνικά η δήλωση του χρόνου συνδέεται στενά με τη ρηματική όψη (ποιόν ενεργείας). Η δήλωση του χρόνου αναφέρεται στις τρεις χρονικές βαθμίδες: παρελθόν, παρόν, μέλλον. Αντίθετα, η όψη του ρήματος βασίζεται στη διάκριση του θέματος: ενεστωτικό (μη συνοπτικό) για την ασυντέλεστη όψη και αοριστικό (συνοπτικό) για τη συντελεσμένη και συντελική όψη. Είναι πολύ δύσκολο για έναν αλλόγλωσσο μαθητή να καταλάβει τη ρηματική όψη στα ελληνική γλώσσα. Εξάλλου, έτσι εξηγούνται και τα πολλά λάθη που παρατηρούνται τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Γι’ αυτό θα χρειαστεί ο διδάσκων να αφιερώσει πολύ χρόνο, δίνοντας πολλά παραδείγματα.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-04 - Αναφορά στο μέλλον με το θα
ΑΤ-05 - Πιθανολογικές χρήσεις του θα
ΑΤ-06 - 'Αλλα μέσα έκφρασης μελλοντικής αναφοράς (χωρίς τη χρήση του θα)
ΑΤ-07 - Απρόσωπα ρήματα: ειδικές περιπτώσεις
ΑΤ-10 - Επιστημική και δεοντική αναγκαιότητα με τη χρήση του πρέπει
ΑΤ-11 - Επιστημική και δεοντική δυνατότητα με τη χρήση του μπορεί/μπορώ
ΑΤ-16 - Συνδυασμοί του να σε κύριες προτάσεις
ΑΤ-18 - Ονοματοποιημένες προτάσεις με να
ΑΤ-19 - Επιρρηματικές προτάσεις με να (τελικές, αποτελεσματικές, υποθετικές, παραχωρητικές)
ΑΤ-20 - Το δεικτικό να
ΑΤ-46 - Η σύνταξη του «εξαρτημένου» ρηματικού τύπου
ΑΤ-47 - Περιφραστικοί ρηματικοί τύποι με το έχω: σχηματισμός
ΑΤ-48 - Οι χρήσεις του ενεστώτα
ΑΤ-52 - Οι χρήσεις του παρατατικού
ΑΤ-53 - Η σύνταξη του «γερουνδίου» (ή «ενεργητικής μετοχής»)
ΑΤ-54 - Η διάκριση οριστικής - υποτακτικής
ΑΤ-56 - Συντακτικά μέσα έκφρασης ευχής
ΑΤ-59 - Οι χρήσεις του αορίστου
ΑΤ-60 - Διακρίσεις στο παρελθόν: παρατατικός και αόριστος
ΓΓ-09 - Σχηματισμός του συνοπτικού ενεργητικού θέματος
ΓΓ-10 - Σχηματισμός του συνοπτικού παθητικού θέματος
ΓΓ-11 - Σχηματισμός παθητικής μετοχής
ΓΓ-27 - ας+ρηματικός τύπος
ΓΓ-28 - Ρήματα που συντάσσονται με μη συνοπτική υποτακτική μόνο
ΓΓ-30 - Ρηματικές καταλήξεις

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 330-363.


 GG40_1151.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 GG40_1151.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ