Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Οι χρήσεις του παρατατικού

Κωδικός: ΑΤ-52
Κατηγορία: Σύνταξη
Συντάκτης: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης


2. Παραδείγματα:
Χτες διάβαζα όλη μέρα.
Όταν ήμουν μικρός πήγαινα στο γήπεδο κάθε Κυριακή.
Εκεί που το συζητούσαμε, χτύπησε το κουδούνι.

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Από Β ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Σχηματισμός και κλίση ρηματικών τύπων στον «παρατατικό»
5. Πιθανά λάθη:
(α) Αδυναμία αναγνώρισης της χρονικής αναφοράς των χρήσεων που δεν αναφέρονται στο παρελθόν.

(β) Αποφυγή παραγωγής των σχετικών τύπων με αναφορά σε μη παρελθοντικά χρονικά σημεία.

(γ) Αδυναμία αναγνώρισης και σωστής παραγωγής των διακρίσεων μεταξύ των διαφόρων τύπων του ρήματος που αναφέρονται στο παρελθόν.


6. Περιγραφή:

Ο «παρατατικός» σχηματίζεται με το «ενεστωτικό» (μη συνοπτικό) θέμα και κανονικά αναφέρεται στο παρελθόν, περιγράφοντας ενέργειες που διαρκούσαν, που βρίσκονταν σε εξέλιξη ή που επαναλαμβάνονταν:

Τα παλιά τα χρόνια, αυτό το δέντρο σκέπαζε το πηγάδι.

Καθώς περπατούσε, γλίστρησε.

Κάθε σαββατοκύριακο πηγαίναμε στη θάλασσα.

Πολύ συχνά χρησιμοποιείται για να θέσει το πλαίσιο μιας αφήγησης που αναφέρεται στο παρελθόν και μέσα στο οποίο τοποθετούνται άλλες ενέργειες (συνήθως σε «αόριστο»):

Την ώρα που ερχόμουν είδα ένα ασθενοφόρο.

Κοιμόμουν, όταν άκουσα το κουδούνι.

Ενώ έμπαινε στην τάξη, άκουσε μια φωνή και γύρισε.

Σε συγκεκριμένες δευτερεύουσες προτάσεις (συνήθως υποθετικές και εναντιωματικές) και σε άλλα περιβάλλοντα υπόταξης (π.χ. σε δομές που δηλώνουν ευχές ή άλλες τροπικότητες - βλ. σχετικά δελτία), ο «παρατατικός» μπορεί να αναφέρεται είτε στο παρελθόν εξακολουθητικά είτε σε κάποια άλλη χρονική στιγμή:

Αν διάβαζες, (θα) περνούσες.

Μακάρι να διάβαζε.

Ας πρόσεχε.


7. Παρουσίαση:
Συνήθως παρουσιάζονται πρώτα οι χρήσεις που ο «παρατατικός» δηλώνει διάρκεια ή επανάληψη - που εύκολα αντιδιαστέλλονται με τη χρήση του «αορίστου» καθώς συνοδεύονται από συγκεκριμένα διαφορετικά επιρρηματικά στοιχεία - και στη συνέχεια, με την παρουσίαση των αντίστοιχων επιρρηματικών προτάσεων, οι χρήσεις που δηλώνουν ενέργειες σε εξέλιξη.

Οι χρήσεις σε υποθετικές και τροπικές δομές παρουσιάζονται σε πιο προχωρημένα επίπεδα – και τότε ο «παρατατικός» αντιδιαστέλλεται κυρίως με τον «ενεστώτα», τον «εξαρτημένο» και τον «υπερσυντέλικο» και λιγότερο με τον «αόριστο».


8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-56 - Συντακτικά μέσα έκφρασης ευχής
ΑΤ-60 - Διακρίσεις στο παρελθόν: παρατατικός και αόριστος
ΓΓ-40 - Όψη του ρήματος

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 331-336, 345-350, 352-353, 397, 491-495, 497-499.


 AT52_53.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 AT52_53.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ