Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 01
Θέματα Γραμματικής στην κατηγορία ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤ-01 Αφομοίωση των ρινικών συμφώνων στα όρια λέξεων

ΑΤ-02 Παρουσία-αφομοίωση-ορθογραφία των ρινικών συμφώνων μέσα στη λέξη

ΑΤ-03 Αφομοίωση ως προς την ηχηρότητα

ΑΤ-12 Δυνατοί συνδυασμοί συμφώνων στην αρχή λέξης

ΑΤ-13 Δυνατοί συνδυασμοί συμφώνων στο μέσο λέξης

ΜΠ-03 Έγκλιση τόνου

ΜΠ-06 Νόμος της τρισυλλαβίας

ΒΣ-03 Τονικό σχήμα αρσενικών και θηλυκών σε ος

ΒΣ-10 Τα σύμφωνα της ελληνικής

ΒΣ-11 Το φωνηεντικό σύστημα της ελληνικής

ΒΣ-12 Αντιστοιχία φθόγγων-γραμμάτων

ΒΣ-13 Φωνητική απόδοση δίψηφων συμφώνων

ΒΣ-14 Ουρανικές παραλλαγές υπερωικών συμφώνων

ΒΣ-15 Ουρανικές πραγματώσεις υπερωικών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης

ΒΣ-16 Ουρανικές πραγματώσεις λοιπών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης

ΒΣ-17 Συμφωνικές πραγματώσεις του άτονου ι

ΑΤ-21 Απαλοιφή του τελικού ν

ΑΤ-22 Απαλοιφή φωνήεντος

ΑΤ-23 Τονισμός επιθέτων: στηλοειδής τονισμός και λόγιες εξαιρέσεις

ΑΤ-24 Τονισμός ρημάτων: συνέπειες του νόμου της τρισυλλαβίας στην κλίση του ενεστώτα και του αορίστου της μέσης φωνής

ΑΤ-17 Τονισμός ρημάτων: η αύξηση κατά το σχηματισμό του παρατατικού και του αορίστου

ΑΤ-26 Τονισμός ουσιαστικών και καταβιβασμός του τόνου

ΑΤ-27 Ανομοίωση: ακολουθία δύο άηχων τριβόμενων → τριβόμενο και στιγμιαίο

ΑΤ-28 Ανομοίωση στο σχηματισμό «αοριστικού» θέματος: τριβόμενο + /s/ → κλειστό + [s]

ΑΤ-29 Ανομοίωση: ακολουθία δύο άηχων κλειστών → τριβόμενο + κλειστό

Σελίδες: 01