Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Φωνητική απόδοση δίψηφων συμφώνων

Κωδικός: ΒΣ-13
Κατηγορία: Φωνολογία
Συντάκτης: Βασίλης Σπυρόπουλος


2. Παραδείγματα:
Βλ. περιγραφή στο συνημμένο αρχείο.

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Επίπεδο αρχαρίων, και πιο συγκεκριμένα Α´ ΚΕΓ και 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Η εκάστοτε προφορά κάθε γράμματος με παραδείγματα
5. Πιθανά λάθη:
(α) Αδυναμία παραγωγής των φθόγγων με ακρίβεια
(β) Αδυναμία κατανόησης των φθόγγων με ακρίβεια
(γ) Αδυναμία αντιστοίχισης προφοράς και γραφής

6. Περιγραφή:
Αναλυτική περιγραφή του φαινομένου περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο.
7. Παρουσίαση:
Όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας συνδυασμός γραμμάτων αντιστοιχίζεται σταθερά με κάποια φωνητική αξία είναι συγκεκριμένες και σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι γενικοί κανόνες της ελληνικής φωνολογίας (λ.χ. ουρανικοποίηση των υπερωικών, αφομοίωση των ρινικών κτλ.) όπως φαίνεται στην περιγραφή παραπάνω. Συνηθίζεται πάντως οι συνδυασμοί αυτοί να παρουσιάζονται μαζί ή αμέσως μετά από το αλφάβητο, δεδομένου ότι κάποιοι φθόγγοι δεν μπορούν να αναπαρασταθούν γραπτά με μεμονωμένα γράμματα.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-01 - Αφομοίωση των ρινικών συμφώνων στα όρια λέξεων
ΑΤ-02 - Παρουσία-αφομοίωση-ορθογραφία των ρινικών συμφώνων μέσα στη λέξη
ΑΤ-03 - Αφομοίωση ως προς την ηχηρότητα
ΒΣ-12 - Αντιστοιχία φθόγγων-γραμμάτων
ΒΣ-14 - Ουρανικές παραλλαγές υπερωικών συμφώνων
ΒΣ-15 - Ουρανικές πραγματώσεις υπερωικών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης
ΒΣ-16 - Ουρανικές πραγματώσεις λοιπών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Δεν αναφέρονται.


 BS13_1154.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 BS13_1154.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ