Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Ουρανικές πραγματώσεις υπερωικών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης

Κωδικός: ΒΣ-15
Κατηγορία: Φωνολογία
Συντάκτης: Βασίλης Σπυρόπουλος


2. Παραδείγματα:
κιάλι, γιατρός, χιόνι, γκιώνης

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Επίπεδο αρχαρίων, και πιο συγκεκριμένα Α´ ΚΕΓ και 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
    Γενικά
  • Ουρανικές πραγματώσεις συμφώνων

  • Ειδικότερα
  • Ουρανικές προφορές υπερωικών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης

5. Πιθανά λάθη:
Μη προφορά της συνίζησης σε περιπτώσεις όπως γιατρός, χιόνι, κιάλι, γκιώνης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδέχεται να γίνει ανάγνωση των γραμμάτων και προφορά του άτονου ι.
6. Περιγραφή:

Αναλυτική περιγραφή του φαινομένου περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο.


7. Παρουσίαση:
Όπως και με τα άλλα ουρανικά αλλόφωνα του άτονου /i/ πρέπει να γίνει σαφής η «βαθειά» παρουσία του και η συμβολή του στην ουρανικοποίηση και στη συνέχεια η αποβολή του (κάτι που γενικά δεν είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό καθώς η ορθογραφία σε γενικές γραμμές υποστηρίζει την ύπαρξή του). Με συχνή εξάσκηση – και παράθεση αντίστοιχων παραδειγμάτων από άλλες περιπτώσεις (ελιά, εννιά, αδειάζω, διαβάζω κτλ.) – το φαινόμενο δεν είναι δύσκολο να κατακτηθεί.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΒΣ-12 - Αντιστοιχία φθόγγων-γραμμάτων
ΒΣ-14 - Ουρανικές παραλλαγές υπερωικών συμφώνων
ΒΣ-16 - Ουρανικές πραγματώσεις λοιπών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης
ΒΣ-17 - Συμφωνικές πραγματώσεις του άτονου ι

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Δεν αναφέρονται.


 BS15_2411.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 BS15_2411.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ