Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Συμφωνικές πραγματώσεις του άτονου ι

Κωδικός: ΒΣ-17
Κατηγορία: Φωνολογία
Συντάκτης: Βασίλης Σπυρόπουλος


2. Παραδείγματα:
δόντια, μάτια, κιάλια, καμιά κτλ.

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Επίπεδο αρχαρίων, και πιο συγκεκριμένα Α´ ΚΕΓ και 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
    Γενικά
  • Αλλοφωνικές πραγματώσεις φωνημάτων

  • Ανισομορφισμός γραμμάτων και φθόγγων

  • Ειδικότερα
  • Φωνητική πραγμάτωση φωνηέντων

  • Συμφωνικές πραγματώσεις φωνηέντων σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα

5. Πιθανά λάθη:
(α) αδυναμία ορθής προφοράς με βάση τη γραφή (λ.χ. [matia], [elafia])
(β) αδυναμία ορθογράφησης με βάση το άκουσμα (λ.χ. <καρδγιά> , <φωτχιά> )

6. Περιγραφή:
Αναλυτική περιγραφή του φαινομένου περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο.
7. Παρουσίαση:
Όπως είδαμε και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, πρέπει να γίνει σαφής η «βαθειά» παρουσία του άτονου /i/, η συμβολή του στην ουρανικοποίηση και στη συνέχεια η αποβολή του (κάτι που γενικά δεν είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό καθώς η ορθογραφία σε γενικές γραμμές υποστηρίζει την ύπαρξή του). Με συχνή εξάσκηση – και παράθεση αντίστοιχων παραδειγμάτων από όλες τις ανάλογες περιπτώσεις – το φαινόμενο δεν είναι δύσκολο να κατακτηθεί.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΒΣ-12 - Αντιστοιχία φθόγγων-γραμμάτων
ΒΣ-14 - Ουρανικές παραλλαγές υπερωικών συμφώνων
ΒΣ-15 - Ουρανικές πραγματώσεις υπερωικών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης
ΒΣ-16 - Ουρανικές πραγματώσεις λοιπών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Δεν αναφέρονται.


 BS17_2285.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 BS17_2285.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ