Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Ουρανικές παραλλαγές υπερωικών συμφώνων

Κωδικός: ΒΣ-14
Κατηγορία: Φωνολογία
Συντάκτης: Βασίλης Σπυρόπουλος


2. Παραδείγματα:
κερί, κύριος, αγγελία, γκέμι, χειμώνας, χέρι, γέρος, γείτονας

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Επίπεδο αρχαρίων, και πιο συγκεκριμένα Α´ ΚΕΓ και 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
    Η ουρανική προφορά των υπερωικών συμφώνων σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα
    Γενικά
  • Ουρανικές πραγματώσεις συμφώνων

  • Ουρανική αλλοφωνία

  • Ειδικότερα
  • Ουρανικές προφορές υπερωικών συμφώνων πριν από πρόσθιο φωνήεν

5. Πιθανά λάθη:
(α) Μη προφορά των συγκεκριμένων φθόγγων ως ουρανικών αλλά ως υπερωικών
(β) Αδυναμία αντιστοίχισης γραφής και προφοράς (λ.χ., «αφού το γκ είναι g δεν μπορεί να είναι και |»).

6. Περιγραφή:
Αναλυτική περιγραφή του φαινομένου περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο.
7. Παρουσίαση:
(i) Μια πρώτη παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει ζεύγη λέξεων όπου η πρώτη λέξη θα περιλαμβάνει την υπερωική εκδοχή του φθόγγου και η δεύτερη λέξη την ουρανική. Αντικειμενικός σκοπός είναι ο εντοπισμός της διαφορετικής προφοράς των δύο ποικιλιών, αλλά και του περιβάλλοντος που προκαλεί την ουρανική προφορά:

κακός – κερί
γάμος – γέρος
χάρακας – χέρι
αγκώνας – αγκινάρα
άγγλος – άγγελος


Οι λέξεις αυτές θα αναγιγνώσκονται από το δάσκαλο με έμφαση στον τρόπο προφοράς του φθόγγου. Εναλλακτικά, μπορεί να παρουσιάζονται και ηχογραφημένα (κασέτα – CD).

(ii) Παρουσίαση του τρόπου της ουρανικής προφοράς από το δάσκαλο και εξάσκηση της στους μαθητές.

(iii) Παρουσίαση λέξεων στις οποίες θα γενικεύεται το φαινόμενο και τα περιβάλλοντα του. Οι λέξεις αυτές μπορούν να παρουσιάζονται είτε ως λίστες είτε μέσα σε κείμενα.

(iv) Εντοπισμός και εξαγωγή του κανόνα

(v) Ασκήσεις κατανόησης και εξάσκησης της προφοράς. Λίστες με λέξεις, όπου ο μαθητής θα πρέπει να αναγνωρίσει τις περιπτώσεις της ουρανικής προφοράς του φθόγγου είτε οπτικά είτε ακουστικά. Ανάγνωση λίστας λέξεων για την εξακρίβωση της ορθής ουρανικής προφοράς.

8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΒΣ-12 - Αντιστοιχία φθόγγων-γραμμάτων
ΒΣ-15 - Ουρανικές πραγματώσεις υπερωικών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης
ΒΣ-16 - Ουρανικές πραγματώσεις λοιπών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης
ΒΣ-17 - Συμφωνικές πραγματώσεις του άτονου ι

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Δεν αναφέρονται.


 BS14_1874.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 BS14_1874.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ