Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Αντιστοιχία φθόγγων-γραμμάτων

Κωδικός: ΒΣ-12
Κατηγορία: Φωνολογία
Συντάκτης: Βασίλης Σπυρόπουλος


2. Παραδείγματα:
Βλ. περιγραφή στο συνημμένο αρχείο.

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Επίπεδο αρχαρίων, και πιο συγκεκριμένα Α´ ΚΕΓ και 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Η εκάστοτε προφορά κάθε γράμματος με παραδείγματα
5. Πιθανά λάθη:
(α) Αδυναμία παραγωγής των φθόγγων με ακρίβεια
(β) Αδυναμία κατανόησης των φθόγγων με ακρίβεια
(γ) Αδυναμία αντιστοίχισης προφοράς και γραφής

6. Περιγραφή:
Αναλυτική περιγραφή του φαινομένου περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο.
7. Παρουσίαση:
Ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των μαθητών η παρουσίαση μπορεί να ξεκινήσει είτε από τους φθόγγους είτε από τα γράμματα, να απαντά δηλαδή στο ερώτημα είτε (α) πώς εμφανίζεται στη γραφή, λ.χ., ο φθόγγος [i]; είτε (β) πώς μπορεί να προφέρεται ένα γράμμα, λ.χ. το <κ>;
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα γράμμα αντιστοιχίζεται σταθερά με κάποια φωνητική αξία είναι συγκεκριμένες, όπως φαίνεται στην περιγραφή παραπάνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να γίνεται συνειδητή πρακτική εξάσκηση των συστηματικών ποικιλιών και πάλι είτε ξεκινώντας από τα γράμματα είτε από τους φθόγγους.

8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΒΣ-10 - Τα σύμφωνα της ελληνικής
ΒΣ-11 - Το φωνηεντικό σύστημα της ελληνικής

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 1-3, 7, 16, 18.


 BS12_3272.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 BS12_3272.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ