Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Ουσιαστικά σε ος/οι: αρσενικά, θηλυκά, κοινού γένους

Κωδικός: ΒΣ-01
Κατηγορία: Μορφολογία
Συντάκτης: Βασίλης Σπυρόπουλος


2. Παραδείγματα:
ο ουρανός, ο χώρος, ο άνθρωπος
η οδός, η λεωφόρος, η είσοδος
ο/η ηθοποιός, ο/η σημαιοφόρος, ο/η πρόεδρος

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Επίπεδο αρχαρίων, και πιο συγκεκριμένα Α´ ΚΕΓ και 1-2 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
    Γενικά

  • Κλίση ουσιαστικών


  • Ειδικότερα

  • Μορφολογικές τάξεις ουσιαστικών


  • Κοινή κλίση αρσενικών και θηλυκών


  • Μορφολογική διάκριση του γένους5. Πιθανά λάθη:
(α) ο μαθητής μπορεί να εκλάβει ένα ουσιαστικό σε -ος ως αρσενικό, εξαιτίας της υψηλής συχνότητας της κατάληξης στα αρσενικά: λ.χ., *ο μέθοδος.

(β) υπεργενικεύοντας τις καταλήξεις του πληθυντικού των θηλυκών, μπορεί να παραγάγει τύπους όπως οι μέθοδες, οι έξοδες.

(γ) εξαιτίας της αδυναμίας ένταξης σε κλιτικό παράδειγμα, παραγωγή ανύπαρκτων τύπων: την οδός, στην λεωφόρος.


6. Περιγραφή:

Τα ουσιαστικά σε -ος, πληθ. -οι μπορεί να είναι είτε αρσενικά, είτε θηλυκά είτε κοινού γένους. Και στις τρεις περιπτώσεις ακολουθούν την ίδια κλίση στον ενικό και πληθυντικό.

Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος: Τα ουσιαστικά αυτής της πολυπληθούς κατηγορίας μπορεί να είναι είτε οξύτονα (ουρανός), είτε παροξύτονα (χώρος), είτε προπαροξύτονα (άνθρωπος).

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ος: Τα ουσιαστικά αυτά έχουν κατά κύριο λόγο λόγια προέλευση. Η κλητική τους σπανίζει. Μπορεί να είναι είτε οξύτονα (οδός), είτε παροξύτονα (λεωφόρος), είτε προπαροξύτονα (ήπειρος).

Ουσιαστικά σε -ος κοινού γένους: Τα ουσιαστικά αυτά είναι κατά βάση δηλωτικά επαγγέλματος. Μπορεί να είναι είτε αρσενικά είτε θηλυκά ανάλογα με το φύλλο του προσώπου στο οποίο αναφέρονται: ο ηθοποιός (άνδρας) - η ηθοποιός (γυναίκα).

Το γένος στα ουσιαστικά αυτά διακρίνεται μόνο από το άρθρο ή από την κλίση των άλλων στοιχείων που τα προσδιορίζουν:

ο καλός άνθρωπος - η καλή μέθοδος

ο μεγάλος ηθοποιός - η μεγάλη ηθοποιός

Και οι τρεις περιπτώσεις κλίνονται σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα:

 

Ενικός

Πληθυντικός

Ονομαστική

-ος

-οι

Γενική

-ου

-ων

Αιτιατική

-ο

-ους

Κλητική

-οι


7. Παρουσίαση:
Απαιτείται εξάσκηση των θηλυκών και των ουσιαστικών κοινού γένους με άρθρα και επίθετα που συμφωνούν ώστε να εμπεδωθεί το γένος τους:η μεγάλη είσοδος, στην εθνική οδό, της καλής ηθοποιού


8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-58 - Συμφωνία στοιχείων μέσα στην ονοματική φράση
ΜΠ-04 - Το γένος

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 44, 72-73, 76, 86-89.


 BS01_1416.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 BS01_1416.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ