Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Συμφωνία στοιχείων μέσα στην ονοματική φράση

Κωδικός: ΑΤ-58
Κατηγορία: Σύνταξη
Συντάκτης: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης


2. Παραδείγματα:
το σκυλί
ο άγριος σκύλος
τέσσερις φοβισμένες γάτες
κάποια άγνωστη
εκείνος ο κακός άνθρωπος
τέσσερις ηθοποιοί

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Σχηματισμός επιθέτων

Ονοματική κλίση

Χρήση των πτώσεων


5. Πιθανά λάθη:
Σε πρώιμα στάδια της εκμάθησης:

(α) ασυμφωνία πτώσεων: *τους καλούς άνθρωποι·

(β) γενικευμένη ακλισία επιθέτων, ποσοδεικτών, προσδιορισμών: *το μαύρος μολύβι, *όλος οι άνθρωποι·

(γ) υπεργενικεύσεις καταλήξεων: *ο μαύρος πίνακος, *οι κλειστές είσοδες·

(δ) υπεργενικεύσεις που προσθέτουν εσφαλμένα δείκτες συμφωνίας σε άκλιτα ή ελλειπτικά στοιχεία: *τους πέντες φίλους, *τους τέσσερους ανθρώπους, *ο πολύς καλός φίλος.

Σε πιο προχωρημένα στάδια της εκμάθησης:

(α) αποφυγή δομών με έλλειψη συμφωνίας, ακόμα κι αν είναι επιτρεπτή: η παραπάνω πρόταση, τρεις φορές περισσότερα χρήματα·

(β) αδυναμία αναγνώρισης της δομής σύνθετων ονοματικών φράσεων: μια καθ’ όλα νόμιμη κοινώς αποδεκτή συμβατικά καθιερωμένη διαδικασία.


6. Περιγραφή:

Κάθε ονοματική φράση κληρονομεί το γένος, τον αριθμό και την πτώση του ουσιαστικού που λειτουργεί ως κεφαλή της. Το ουσιαστικό αυτό καθορίζει και το γένος, τον αριθμό και την πτώση των προσδιορισμών του (εκτός αν πρόκειται για συγκεκριμένους ετερόπτωτους προσδιορισμούς – βλ. παρακάτω).

Γενικά, το άρθρο, τα επίθετα, τα αριθμητικά, οι αντωνυμίες όλων των ειδών (εκτός των κλιτικών σε γενική κτητική) πρέπει να εμφανίζονται στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση με το ουσιαστικό που προσδιορίζουν (εφόσον διαθέτουν γένος, αριθμό και πτώση):

ο καλός μαθητής – η καλή μαθήτρια – το καλό παιδί

οι καλοί μαθητές – οι καλές μαθήτριες – τα καλά παιδιά

όλοι εκείνοι οι καλοί μαθητές

μερικά καλά παιδιά

Ποια καλή κυρία σου το έδωσε;

Πόσους καλούς ανθρώπους ξέρεις;

Κάποιοι προσδιορισμοί είναι άκλιτοι:

κάθε καλό παιδί

έξι καλά παιδιά

Κάποιοι έχουν κοινό τύπο για το αρσενικό και το θηλυκό:

οι τέσσερις ξανθοί άντρες

οι τέσσερις ξανθές κοπέλες

τα τέσσερα ξανθά παιδιά.

Υπάρχουν βέβαια και ουσιαστικά κοινού γένους (βλ. σχετικό δελτίο), τα οποία είναι γενικά αμφίσημα και συνήθως διαφοροποιούνται από το γένος των προσδιοριστών τους:

τέσσερις ηθοποιοί

οι τέσσερις ηθοποιοί

οι τέσσερις ξανθοί ηθοποιοί

οι τέσσερις ξανθές ηθοποιοί.

Οι προσδιορισμοί που συνήθως ΔΕΝ συμφωνούν με το ουσιαστικό μπορεί να είναι:

(α) ένας ετερόπτωτος προσδιορισμός σε γενική (κτητική, υποκειμενική, αντικειμενική κτό.):

το σπίτι μας

το σπίτι του Γιάννη

μια ξανθή ηθοποιός του θεάτρου

εκείνη η τελευταία ερώτηση του δημοσιογράφου

όλοι αυτοί οι σύμβουλοι του προέδρου

(β) διάφορα επιρρηματικά στοιχεία (συνήθως άκλιτα), που προσδιορίζουν το ίδιο το ουσιαστικό ή κάποιον προσδιοριστή του:

η κάτω αυλή

ο τότε πρωθυπουργός

ο μέχρι πρόσφατα σύζυγός της

ο μεν πρόεδρος

ένας πολύ καλός άνθρωπος

όλα σχεδόν τα μαθήματα

μια ολοένα και πιο δύσκολη εξέταση

ένα τρεις φορές μεγαλύτερο σπίτι

ο κατεξοχήν υπεύθυνος

(γ) διάφορες προθέσεις και τα συμπληρώματά τους:

το παιδί από την Αθήνα

το σπίτι μας στην Πάτρα

η δασκάλα με τα μακριά μαλλιά

η μεγάλη ανησυχία του για τις εξετάσεις της οδήγησης

η γιαγιά μου από την πλευρά του πατέρα μου


7. Παρουσίαση:
Σε πρώιμα στάδια της εκμάθησης μια πρώτη παρουσίαση μπορεί να περιέχει φτιαχτές φράσεις και προτάσεις με ακριβώς αντίστοιχες καταλήξεις ώστε να γίνει κατανοητή η έννοια της συμφωνίας:Ο μεγάλος δρόμος

Η μεγάλη τάξη

Το μεγάλο βιβλίο
Μια τέτοια παρουσίαση μπορεί να ακολουθείται από πίνακα με εμπλουτισμένες καταλήξεις των τριών γενών.

Στη συνέχεια, γίνεται η σχετική αντιστοίχιση και εξάσκηση κάθε επιπλέον στοιχείου που συναντάται κατά τη διδασκαλία, εφόσον κλίνεται ή / και μπορεί να προσδιορίσει ουσιαστικά.

Βλ. πίνακα στο συνημμένο αρχείο.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΓΓ-26 - Συμφωνία υποκειμένου με το κατηγορούμενο

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 98, 100, 104-105, 109-112, 114-124, 126.


 AT58_1860.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 AT58_1860.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ