Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Σπανιότερες συντελικές δομές με τα είμαι / έχω

Κωδικός: ΑΤ-57
Κατηγορία: Μορφολογία
Συντάκτης: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης


2. Παραδείγματα:
Είναι χτισμένο το 1889.
Να είσαι ντυμένος στις 8.

Θα έχω αναμμένο τον υπολογιστή.
Έχω απλωμένη την μπουγάδα.

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Γ και Δ ΚΕΓ, 3 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Σχηματισμός και ερμηνεία των τύπων του ρήματος

Περιφραστικοί ρηματικοί τύποι με το έχω


5. Πιθανά λάθη:
(α) Αδυναμία αναγνώρισης των συντακτικών σχέσεων σε μια πρόταση που περιέχει τις αντίστοιχες δομές.

(β) Αδυναμία σωστής χρονικής ερμηνείας.

(γ) Αποφυγή χρήσης των συγκεκριμένων δομών.


6. Περιγραφή:

6.1 Ο τύπος είμαι + παθητική μετοχή αποτελεί εναλλακτικό μέσο έκφρασης των συντελικών σχέσεων που κανονικά εκφράζονται με τους τύπους του έχω + «μη παρεμφατικό». Στην απλή μορφή του (είμαι γραμμένος) αντιστοιχεί σε «παρακείμενο» της μεσοπαθητικής (έχω γραφτεί) και αντίστοιχα το ήμουν γραμμένος σε «υπερσυντέλικο», το θα είμαι γραμμένος σε «συντελεσμένο μέλλοντα» κ.ο.κ.

6.2 Με ανάλογο τρόπο, ο τύπος έχω + αιτιατική παθητικής μετοχής αντιστοιχεί σε ενεργητικούς «παρακειμένους» κτλ. μεταβατικών ρημάτων – κυρίως με τη σημασία του «αποτελεσματικού» παρακειμένου – τονίζει δηλαδή την ολοκλήρωση της ενέργειας σε τέτοιο βαθμό που αποτελεί σχεδόν χαρακτηριστική ιδιότητα του αντικειμένου (το οποίο κανονικά πρέπει να είναι ρητά εκπεφρασμένο): έχω απλωμένο τραχανά...

Και οι δύο τύποι είναι δυνατό να προτιμώνται είτε σε περιπτώσεις που ο ομιλητής θέλει να τονίσει τον αποτελεσματικό χαρακτήρα της συντελικής δομής, είτε όταν η παρουσία γένους, αριθμού και πτώσης στη μετοχή κάνει σαφέστερη την αναφορά (σε σύνθετα κείμενα) είτε όταν είναι ευκολότερη η χρήση τύπων που δεν συνηθίζονται στους απλούς συντελικούς χρόνους, λ.χ. της προστακτικής ή του γερουνδίου.


7. Παρουσίαση:
Οι τύποι αυτοί κανονικά παρουσιάζονται μετά από τους συνηθισμένους «συντελικούς» χρόνους, είναι όμως αρκετά συχνοί - τουλάχιστον οι τύποι με το είμαι - και θα μπορούσαν να αναφερθούν ανεξάρτητα, καθώς πολύ εύκολα αντικαθιστούν και επιθετικές δομές με παρόμοιες σημασίες:Είμαι ντυμένος / είμαι έτοιμος

Είναι κουρασμένος / είναι ψόφιος
Η αντιστοίχισή τους με τους συντελικούς χρόνους είναι αρκετά εύκολη με ασκήσεις μετατροπής από τη μία στην άλλη δομή – και με εναλλαγές ενεργητικής-παθητικής:Είναι ζαλισμένος από το ταξίδι.

Έχει ζαλιστεί από το ταξίδι.

Το ταξίδι τον έχει ζαλίσει.Έχω απλωμένη την μπουγάδα.

Έχω απλώσει την μπουγάδα.

Η μπουγάδα είναι απλωμένη.

Η μπουγάδα έχει απλωθεί.8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-47 - Περιφραστικοί ρηματικοί τύποι με το έχω: σχηματισμός
ΑΤ-54 - Η διάκριση οριστικής - υποτακτικής
ΓΓ-11 - Σχηματισμός παθητικής μετοχής
ΓΓ-40 - Όψη του ρήματος

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 404-405, 588.


 AT57_3147.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 AT57_3147.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ