Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Επίθετα σε ύς/εία/ύ

Κωδικός: ΒΣ-05
Κατηγορία: Μορφολογία
Συντάκτης: Βασίλης Σπυρόπουλος


2. Παραδείγματα:
o ευθύς, η ευθεία, το ευθύ

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Επίπεδο μέσων-προχωρημένων και πιο συγκεκριμένα Γ´ ΚΕΓ και 3 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
  • Κλίση επιθέτων

  • Ειδικότερα
  • Μορφολογικές τάξεις επιθέτων

5. Πιθανά λάθη:
(α) Αδυναμία συσχέτισης των τριών γενών του ίδιου επιθέτου – και, αντίστροφα, δυσκολία παραγωγής των άλλων γενών δεδομένου ενός από αυτά.
(β) Αδυναμία παραγωγής των τύπων που δεν εντάσσονται εύκολα στο σύστημα της κλίσης (κυρίως των πλάγιων πτώσεων).
(γ) γενίκευση της κατάληξης της γενικής πληθυντικού και στο θηλυκό (λ.χ., των ευθέων γραμμών)

6. Περιγραφή:

Πίνακας καταλήξεων

 
 

Αρσενικό

Θηλυκό

Ουδέτερο

Ενικός

     

Ονομαστική

-ύς

-εία

Γενική

-έος

-είας

-έος

Αιτιατική

-εία

Κλητική

-εία

Πληθυντικός

Ονομαστική

-είς

-είες

-έα

Γενική

-έων

-ειών

-έων

Αιτιατική

-είς

-είες

-έα

Κλητική

-είς

-είες

-έα

Πρόκειται για ένα λόγιο κλιτικό σχήμα, το οποίο ακολουθούν επίθετα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε τεχνικά και επίσημα περιβάλλοντα και σε στερεότυπες εκφράσεις.

αμβλύς (αμβλεία γωνία), ευθύς (ευθεία γραμμή), βαρύς (βαρέα όπλα), βραχύς (βραχεία κεφαλή), ευρύς, θρασύς, οξύς, ταχύς


7. Παρουσίαση:
Τα επίθετα αυτά είναι σχετικά σπάνια και συνήθως εμφανίζονται σε λίγο πολύ παγιωμένες εκφράσεις συνοδεύοντας συγκεκριμένα ουσιαστικά. Δεδομένου λοιπόν και του ότι τοποθετούνται σχετικά αργά στη διαδικασία της εκμάθησης, είναι σχετικά εύκολο να παρουσιασιάζονται οι συγκεκριμένες εκφράσεις και να ακολουθεί εξάσκηση της κλίσης και της χρήσης τους στο λόγο. Σε πιο πρώιμα επίπεδα μπορεί να συνεξετάζεται η παρουσία άλλων πιο προφανών συγκρίσιμων τύπων επιθέτων και ουσιαστικών (λ.χ., τα σύγχρονα βαρέα όπλα, ο ευθύς και ειλικρινής άνθρωπος)
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-58 - Συμφωνία στοιχείων μέσα στην ονοματική φράση
ΒΣ-04 - Επίθετα σε ύς/ιά/ύ και ής/ιά/ί
ΜΠ-04 - Το γένος

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Δεν αναφέρονται.


 BS05_9689.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 BS05_9689.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ