Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Επιρρήματα από επίθετα με κατάληξη -α

Κωδικός: ΓΓ-06
Κατηγορία: Μορφολογία
Συντάκτης: Γιάννης Γαλανόπουλος


2. Παραδείγματα:
γκρινιάρικα, γλυκά, δυσάρεστα, ευγενικά, μακριά, όμορφα, σκούρα, φτωχά, χαμηλόφωνα

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Α΄ ΚΕΓ, 1, 2 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Κλίση επιθέτων
5. Πιθανά λάθη:
Εσφαλμένη ταύτιση του επιθέτου με το επίρρημα
6. Περιγραφή:

Τα επιρρήματα που λήγουν σε έχουν πάντα τον ίδιο τύπο με τον τύπο της ονομαστικής και αιτιατικής πληθυντικού του ουδετέρου του αντίστοιχου επιθέτου. Τα επιρρήματα σε σχηματίζονται από επίθετα σε -ος, από τετελεσμένες μετοχές που λειτουργούν ως επίθετα, από επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ και από επίθετα σε -ης, -α, -ικο.

Επιρρήματα σε από επίθετα σε -ος:

αβίαστα (<αβίαστος, -η, -ο), ανάλαφρα (<ανάλαφρος, -η, -ο), ανέμελα (<ανέμελος, -η, -ο), γλυκά (<γλυκός, -ιά, -ό), δημοκρατικά (<δημοκρατικός, -ή, -ό), δίκαια (<δίκαιος, -η, -ο), δυτικά (<δυτικός, -ή, -ό), θεωρητικά (<θεωρητικός, -ή, -ό), ξαφνικά (<ξαφνικός, -ή, -ό), όρθια (<όρθιος, -α, -ο), ρεαλιστικά (<ρεαλιστικός, -ή, -ό), σίγουρα (<σίγουρος, -η, -ο), σπουδαία (<σπουδαίος, -α, -ο), τελευταία (<τελευταίος, -α, -ο), χαμηλά (<χαμηλός, -ή, -ό), ωραία (<ωραίος, -α, -ο) κτλ.

Επιρρήματα σε από τετελεσμένες μετοχές:

απλοποιημένα (<απλοποιημένος, -η, -ο), δικαιολογημένα (<δικαιολογημένος, -η, -ο), εκνευρισμένα (<εκνευρισμένος, -η, -ο), μπερδεμένα (<μπερδεμένος, -η, -ο), συγκεκριμένα (<συγκεκριμένος, -η, -ο), ωραιοποιημένα (<ωραιοποιημένος, -η, -ο) κτλ.

Επιρρήματα σε από επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ:

βαθιά (<βαθύς, -ιά, -ύ) μακριά (<μακρύς, -ιά, -ύ), παχιά (<παχύς, -ιά, -ύ), πλατιά (<πλατύς, -ιά, -ύ), φαρδιά (<φαρδύς, -ιά, -ύ) κτλ.

Επιρρήματα σε από επίθετα σε -ης, -α, -ικο:

αγαπησιάρικα (<αγαπησιάρης, -α, -ικο), γκρινιάρικα (<γκρινιάρης, -α, -ικο), ζηλιάρικα (<ζηλιάρης, -α, -ικο), τσαχπίνικα (<τσαχπίνης, -α, -ικο) κτλ.

Υπάρχουν πολλά επιρρήματα που έχουν και τους δύο τύπους, σε και σε -ως, αλλά στη νέα ελληνική χρησιμοποιείται μόνο ο τύπος σε . Οι τύποι σε -ως αποφεύγονται επειδή θεωρούνται αρχαϊστικότεροι, και δε συνηθίζονται στον καθημερνό λόγο (Έτσι, λέμε: ακατάσχετα, απερίφραστα, βλοσυρά, δυσάρεστα, επιπόλαια, μεροληπτικά, χαμηλόφωνα κτλ.)


7. Παρουσίαση:
Τα επιρρήματα σε δε παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά το σχηματισμό τους. Το σημαντικό είναι οι μαθητές να μάθουν να ξεχωρίζουν τα επιρρήματα σε -α από την ονομαστική και αιτιατική πληθυντικού του αντίστοιχου επιθέτου. Γι’ αυτό ο διδάσκων θα πρέπει να δώσει αρκετές ασκήσεις προκειμένου οι μαθητές να εμπεδώσουν το φαινόμενο. Θα πρέπει δε να τονιστεί ότι τα επίθετα, εν αντιθέσει με τα επιρρήματα, προσδιορίζουν πάντα ένα ουσιαστικό.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΓΓ-07 - Επιρρήματα από επίθετα με κατάληξη -ως
ΓΓ-08 - Επιρρήματα από επίθετα με κατάληξη -α/-ως

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 278, 589-590.


 GG06_1969.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 GG06_1969.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ