Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Αιτιατική του χρόνου

Κωδικός: ΑΤ-25
Κατηγορία: Σύνταξη
Συντάκτης: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης


2. Παραδείγματα:
Κοιμόταν όλη μέρα.
Την επόμενη βδομάδα έχουμε διακοπές.
Το Πάσχα θα πάμε στο νησί.
Γεννήθηκε το 1980.

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Σχηματισμός της αιτιατικής

Σύνταξη απλής πρότασης


5. Πιθανά λάθη:
(α) Αδυναμία αναγνώρισης της συντακτικής λειτουργίας μιας επιρρηματικής αιτιατικής.

(β) Εσφαλμένες παραγωγές εμπρόθετων προσδιορισμών αντί για τη χρήση αιτιατικής του χρόνου: *στο Σάββατο, *στο καλοκαίρι


6. Περιγραφή:

Μια ονοματική φράση σε αιτιατική μπορεί να χρησιμοποιείται επιρρηματικά - χωρίς τη συνοδεία πρόθεσης ή άλλου δείκτη - για να δηλώσει χρόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Δήλωση διάρκειας:

Διάβαζα όλη νύχτα.

Δούλευε συνεχώς δύο χρόνια.

(β) Χρονικό διάστημα ή απόσταση:

Χρειάστηκε ένα μήνα για να τελειώσει.

Ένα χρόνο έκανε να μου μιλήσει.

Με περνάει ένα μήνα.

Είναι πέντε χρόνια νεότερος.

(γ) Χρονικό σημείο:

Έφυγαν νύχτα.

Συναντήθηκαν την Τετάρτη το πρωί / το Μάρτιο / την πρώτη του μηνός / την επόμενη μέρα / τα Χριστούγεννα / το καλοκαίρι / άλλες δυο φορές / το 1995.

(δ) Χρονική αναλογία:

Έτρεξε με τριάντα χιλιόμετρα την ώρα

Τον έβλεπα δυο φορές το μήνα.

Σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή η εναλλακτική χρήση άλλων επιρρηματικών προσδιορισμών (π.χ. προθετικών φράσεων), ενώ σε πολλές άλλες είναι υποχρεωτική η εμφάνιση απλής αιτιατικής:

Δούλευε (επί) δύο χρόνια / Διάβαζε (για) δυο μερόνυχτα

Γνωρίστηκαν το 1996 / στα 1996.

Γεννήθηκε την εικοστή πρώτη Απριλίου / στις είκοσι μία Απριλίου

*Συναντήθηκαν στο πρωί / στα Χριστούγεννα / στο καλοκαίρι.


7. Παρουσίαση:
Από τα πρώτα επίπεδα είναι απαραίτητη η χρήση της αιτιατικής τουλάχιστον για την αναφορά σε χρονικά σημεία. Σε πρώιμα στάδια θα πρέπει να τονίζεται η επιρρηματική αξία της αιτιατικής – ενδεχομένως σε αντιδιαστολή με τις ονοματικές της χρήσεις. Οι περιπτώσεις αμφισημίας όπως η παρακάτω είναι μάλλον σπάνιες:Την είδε την Παρασκευή την Παρασκευή.Στη συνέχεια, θα πρέπει να τονίζονται οι ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ της χρήσης της αιτιατικής ή κάποιας πρόθεσης.


8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-45 - Η πρόθεση κατά
ΓΓ-14 - Οι προθέσεις (κατάλογος και γενικές παρατηρήσεις)
ΓΓ-15 - Η πρόθεση από
ΓΓ-16 - Η πρόθεση για
ΓΓ-17 - Η πρόθεση με
ΓΓ-18 - Η πρόθεση σε

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 173-174, 190-191, 601-602, 604-605, 607, 609.


 AT25_3005.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 AT25_3005.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ