Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Μέση δομή

Κωδικός: ΑΤ-38
Κατηγορία: Σύνταξη
Συντάκτης: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης


2. Παραδείγματα:
Αυτό δε λέγεται.
Ήταν τόσο αλμυρό που δεν τρωγόταν.
Πίνεται παγωμένη.

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Περιστασιακά από τα πρώιμα επίπεδα – συνολικά στα πολύ προχωρημένα (π.χ. Γ, Δ ΚΕΓ και 3 ΕΚΠΑ)
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Μεσοπαθητική φωνή
Όψη
Τροπικότητα

5. Πιθανά λάθη:
(α) Αδυναμία αναγνώρισης της τροπικής αξίας τέτοιων εκφωνημάτων.
(β) Παραγωγή εσφαλμένων αντίστοιχων δομών με συνοπτικό θέμα.
(γ) Αποφυγή παραγωγής παρόμοιων δομών για σιγουριά.

6. Περιγραφή:

Υπό προϋποθέσεις, ένα ρήμα μεσοπαθητικής μορφολογίας μπορεί να ερμηνεύεται με κάποια τροπικότητα - συνήθως ως κάτι που είναι ή (και πιο συχνά που δεν) είναι δυνατό να συμβεί:

Το αρνί δεν τρώγεται κρύο.

Το εννοούμενο «ποιητικό αίτιο» σε τέτοιες περιπτώσεις είναι συχνά γενικευτικό (κανείς, «εσύ», κτλ.):

Αυτό εδώ δεν τρώγεται (= δεν μπορεί να το φάει κανείς).

Το ρήμα είναι συνήθως στον ενεστώτα και πάντως δεν μπορεί να είναι σε τύπο που σχηματίζεται από το αοριστικό (συνοπτικό) θέμα:

Δεν τρώγεται.

Δεν τρωγόταν.

Δε φαγώθηκε (*) - αδύνατο με αυτή την ερμηνεία.


7. Παρουσίαση:
Σε πρώιμα επίπεδα οι δομές αυτές δεν παρουσιάζουν συνήθως προβλήματα, και μπορούν σχετικά εύκολα να διδαχτούν ως στερότυπες εκφράσεις – που στην απλούστερη μορφή αφορούν απλές καθημερινές συνήθειες και προτιμήσεις:

Το άσπρο κρασί δεν πίνεται ζεστό.
Δεν τρώγεται...
Δε φοριέται...


Σε πιο προχωρημένα επίπεδα μπορούν να αντιπαρατεθούν οι δομές αυτές με τις αντίστοιχες πραγματικά παθητικές ερμηνείες των ίδιων ρημάτων:

Ακούγεται μια μουσική
Δεν ακούγεται τίποτε.

ενώ:
Αυτή η μουσική δεν ακούγεται.

8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΓΓ-21 - Αμετάβατα ρήματα
ΓΓ-22 - Μεταβατικά ρήματα
ΓΓ-23 - Εναλλαγή μεταβατικής-αμετάβατης σύνταξης
ΓΓ-24 - Εναλλαγή ενεργητικής-παθητικής φωνής

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Δεν αναφέρονται.


 AT38_1310.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 AT38_1310.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ