Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Ελλείπον υποκείμενο

Κωδικός: ΑΤ-43
Κατηγορία: Σύνταξη
Συντάκτης: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης


2. Παραδείγματα:
Είμαι μαθητής.
Δεν ξέρει ελληνικά.
Τι κάνεις;
Πώς σε λένε;

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Σύνταξη απλής πρότασης

Κλίση του ρήματος


5. Πιθανά λάθη:
(α) Αδυναμία αναγνώρισης του υποκειμένου που λείπει.

(β) Παραγωγή προτάσεων με υποκείμενο που δε δικαιολογείται να είναι παρόν.


6. Περιγραφή:

Σε γενικές γραμμές, λόγω της υποχρεωτικής παρουσίας των προσωπικών καταλήξεων στο ρήμα, η παρουσία του υποκειμένου δεν είναι ποτέ απαραίτητη - παρά μόνο αν συντρέχουν λόγοι σαφήνειας ή άλλοι πραγματολογικοί λόγοι που συνδέονται με τη λειτουργική προοπτική της πρότασης (βλ. σχετικό δελτίο):

Η Μαρία έσπρωξε την Ελένη και τη χτύπησε.

Η Μαρία έσπρωξε την Ελένη και εκείνη τη χτύπησε.

Ήρθαν χτες, και θα μείνουν τα παιδιά για δέκα μέρες και οι γονείς για μια βδομάδα.

Οι καταλήξεις του ρήματος ουσιαστικά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν οι προσωπικές αντωνυμίες σε θέση υποκειμένου σε άλλες γλώσσες.

Κάθε ρήμα είναι προφανές ότι έχει υποκείμενο τον ομιλητή, τον ακροατή ή κάποιον ή κάποιους τρίτους (στους οποίους μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ο ομιλητής ή / και ο ακροατής):

Ξέρω (εννοείται «εγώ»)

Ξέρεις (εννοείται «εσύ»)

Ξέρει (εννοείται «κάποιος», «κάποια» ή «κάποιο»)

Ξέρουμε (εννοείται «εγώ + κάποιοι άλλοι» ή «εγώ και εσύ» ή «εγώ, εσύ και κάποιοι άλλοι»)

Ξέρετε (εννοείται «εσύ» - ευγενικά - ή «εσύ και κάποιοι άλλοι»)

Ξέρουν (εννοείται «κάποιοι άλλοι»)

Όπως συζητείται στο σχετικό δελτίο, το ελλείπον υποκείμενο μπορεί να έχει αόριστη ή γενικευτική αναφορά, κανονικά στο β΄ πρόσωπο του ενικού - οπότε ως υποκείμενο εννοείται κάθε πιθανός ακροατής, συνήθως, ουσιαστικά, κάθε ή οποιοσδήποτε άνθρωπος:

Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται (= «κανείς δεν ξέρει», το εννοούμενο υποκείμενο είναι «οι πάντες»)

H παρουσία του υποκειμένου, είτε πρόκειται για ονοματική φράση είτε για αντωνυμία, εξαρτάται από πραγματολογικούς παράγοντες και από την πληροφοριακή δομή της πρότασης (θεματοποίηση, εστίαση κτλ. - βλ. σχετικά δελτία).


7. Παρουσίαση:
Σε πρώιμα επίπεδα, οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των ρηματικών καταλήξεων ως ασθενών προσωπικών αντωνυμιών: για το λόγο αυτό κρίνεται συνήθως σκόπιμο να μην παρουσιάζονται πλέον τα κλιτικά παραδείγματα του ρήματος ως εγώ γράφω, εσύ γράφεις κτλ. αλλά, αντίθετα, ως γράφω, γράφεις κτλ. έτσι ώστε να τονίζεται ακόμα και σε μορφολογικό επίπεδο η συχνή αυτόνομη παρουσία των ρηματικών τύπων σε προτάσεις χωρίς παρουσία υποκειμένου, που όμως εμπεριέχουν τις ίδιες πληροφορίες ως προς το υποκείμενο.

Οι ενδεχόμενες παραγωγές των μαθητών σε πρώιμα επίπεδα με αδικαιολόγητη παρουσία υποκειμένου ίσως δεν πρέπει να θεωρούνται εσφαλμένες, αλλά σιγά σιγά να επισημαίνεται ότι θα πούμε εγώ γράφω, μόνο αν πρέπει για κάποιο λόγο να τονιστεί η παρουσία του υποκειμένου, για να αντιδιαστείλουμε την ενέργεια αυτού του υποκειμένου με την ενέργεια κάποιου άλλου κτλ.


8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-40 - Έκφραση αυτοπάθειας
ΓΓ-25 - Συμφωνία ρήματος με το υποκείμενο
ΓΓ-26 - Συμφωνία υποκειμένου με το κατηγορούμενο

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 411, 413.


 AT43_1729.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 AT43_1729.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ