Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Ουσιαστικοποιημένες προτάσεις

Κωδικός: ΓΓ-36
Κατηγορία: Σύνταξη
Συντάκτης: Γιάννης Γαλανόπουλος


2. Παραδείγματα:
Το ότι σου πήραν το πορτοφόλι δε μου κάνει εντύπωση· αυτά συμβαίνουν καθημερινά.
Είναι ενοχλητικό το να μιλάς και να μη σε προσέχουν.
Με πείραξε το ότι μου είπε ψέματα.
Δε θα πετύχεις τίποτα με το να κλαις συνέχεια.
Δεν κοιμήθηκα εξαιτίας του ότι έκανε πολλή ζέστη.
Είναι πολύ ικανός στο να εντυπωσιάζει τους άλλους.

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Γ΄, Δ΄ ΚΕΓ και 1, 2, 3 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Συμπληρωματικές προτάσεις με το ότι/πως

Συμπληρωματικές προτάσεις με το να

Ονοματικές φράσεις

Υποκείμενα


5. Πιθανά λάθη:
Δυσκολία στο να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικοποιημένες προτάσεις στο λόγο.
6. Περιγραφή:

Οι εξαρτημένες προτάσεις που εισάγονται με το οριστικό άρθρο το, που προηγείται από το ότι/πως και από το δείκτη της υποτακτικής να λέγονται ουσιαστικοποιημένες. Αυτές οι προτάσεις λειτουργούν ως ονοματική φράση ουδέτερου γένους.

Το ότι σου πήραν το πορτοφόλι δε μου κάνει εντύπωση· αυτά συμβαίνουν καθημερινά.

Μια ουσιαστικοποιημένη πρόταση με το άρθρο λειτουργεί ως υποκείμενο απρόσωπου ή συνδετικού ρήματος.

Είναι ενοχλητικό το να μιλάς και να μη σε προσέχουν. (υποκείμενο συνδετικού ρήματος)

Με πείραξε το ότι μου είπε ψέματα. (υποκείμενο απρόσωπου ρήματος)

Δεν μπορεί όμως να υπάρξει ουσιαστικοποίηση με μια που-πρόταση.

Οι ουσιαστικοποιημένες προτάσεις με το ότι, να, που μπορεί να ακολουθούν μια πρόθεση, και τότε λειτουργούν ως συμπλήρωμα αυτής της πρόθεσης:

Δεν κοιμήθηκα εξαιτίας του ότι έκανε πολλή ζέστη.

Δε θα πετύχεις τίποτα με το να κλαις συνέχεια.

Με το που ήρθε ο Νίκος όλα άλλαξαν.

Μερικές φορές οι ουσιαστικοποιημένες προτάσεις που ακολουθούν μια πρόθεση μπορεί να λειτουργούν και ως συμπλήρωμα ενός επιθέτου.

Είναι πολύ ικανός στο να εντυπωσιάζει τους άλλους.


7. Παρουσίαση:
Βασικός στόχος μας είναι να ξεχωρίσουν οι μαθητές τη σημασία και λειτουργία των ουσιαστικοποιημένων προτάσεων στο λόγο. Επειδή αυτές οι προτάσεις δε χρησιμοποιούνται συχνά από τους αλλόγλωσσους, ο διδάσκων θα χρειαστεί να δώσει αρκετά παραδείγματα χρήσης αυτών των προτάσεων.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΓΓ-31 - Συμπληρωματικές προτάσεις που εισάγονται με το συμπληρωματικό δείκτη ότι/πως
ΓΓ-32 - Συμπληρωματικές προτάσεις με να-πρόταση
ΓΓ-33 - Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις
ΓΓ-34 - Συμπληρωματικές προτάσεις με το μήπως/μη(ν)
ΓΓ-35 - Συμπληρωματικές προτάσεις με το που (γεγονοτικές)
ΓΓ-40 - Όψη του ρήματος

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 466-467.


 GG36_1483.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 GG36_1483.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ