Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Η σειρά των στοιχείων του ρηματικού συνόλου

Κωδικός: ΑΤ-55
Κατηγορία: Σύνταξη
Συντάκτης: Αναστάσιος Τσαγγαλίδης


2. Παραδείγματα:
σου το είχα πει
δε θα του το πω
να μην του το πεις
ας μην του το είχες δώσει
δώσ' του το, για να μην ανησυχείς

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
Από Α ΚΕΓ, 1 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Σχηματισμός των τύπων του ρήματος
5. Πιθανά λάθη:
(α) Παραγωγή εσφαλμένων ακολουθιών.

(β) Εσφαλμένη ανάλυση της παρουσίας κάποιου στοιχείου ως υποχρεωτικής για την παρουσία κάποιου άλλου.

(γ) Αδυναμία αναγνώρισης των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων των πιο σύνθετων ακολουθιών.

(δ) Αδυναμία διαχωρισμού της σειράς των στοιχείων με παρεμφατικά και μη παρεμφατικά ρήματα.


6. Περιγραφή:

Κάθε ρήμα, ανεξάρτητα από τους προσδιορισμούς, τα συμπληρώματά του κτλ., μπορεί να περιγραφεί ως ρηματικό σύνολο σε σχέση με τα στοιχεία χρόνου, όψης, έγκλισης και άρνησης που το συνοδεύουν και που μπορούμε εύκολα να δούμε ότι αποτελούν εξίσου βασικές κατηγορίες όσο και αυτές που εμφανίζονται στη μορφολογία του: λ.χ., στο πεδίο του χρόνου, ενώ η διάκριση [+/-παρελθόν] εμφανίζεται μορφολογικά, η διάκριση [+/-μέλλον] εκφράζεται περιφραστικά· αντίστοιχα, στο πεδίο της όψης, η διάκριση [+/-συνοπτικό] εμφανίζεται μορφολογικά (με την επιλογή μεταξύ «ενεστωτικού»-«αοριστικού» θέματος), ενώ η διάκριση [+/-συντελικό] εκφράζεται περιφραστικά (με την παρουσία ή όχι κάποιου τύπου του έχω). Παρόμοια, στο πεδίο της έγκλισης, η διάκριση [+/-προστακτική] εμφανίζεται μορφολογικά, ενώ η διάκριση [+/-υποτακτική] εκφράζεται περιφραστικά (με την παρουσία ή όχι ενός από τα να και ας ή του θα).

Με ανάλογο τρόπο, όπως το υποκείμενο «φαίνεται» μορφολογικά με την κατάληξη του προσώπου του κάθε «παρεμφατικού» ρηματικού τύπου, έτσι και το/τα αντικείμενο/α μπορούν να «φαίνονται» με την (προαιρετική) παρουσία των αδύναμων τύπων της προσωπικής αντωνυμίας ως κλιτικών που εμπλέκονται στο ρηματικό σύνολο.

Πέρα από τις πολύ βασικές αυτές ουσιαστικές πληροφορίες των συγκεκριμένων δεικτών, από τυπικής πλευράς είναι προφανώς ιδιαίτερα σημαντική παρατήρηση ότι η σειρά με την οποία εμφανίζονται είναι αυστηρά καθορισμένη. Δεν μπορούν να «αλλάζουν θέσεις» μεταξύ τους, και ακόμα και όταν κάποιος από τους δείκτες αυτούς δεν υπάρχει σε μια πρόταση, πρέπει να θεωρήσουμε ότι «η θέση του είναι πιασμένη» (όπως εξάλλου συμβαίνει και με τις μορφολογικές κατηγορίες).


7. Παρουσίαση:
Καθώς προχωρά η εκμάθηση, μπορούμε σταδιακά να δείξουμε πώς «χτίζεται» το ρηματικό σύνολο, συμπληρώνοντας τις κενές θέσεις. Μπορούμε τελικά να αναγνωρίσουμε τρία διακριτά παραδείγματα, που αντιστοιχούν στις βασικές διακρίσεις έγκλισης (με την παραδοσιακή έννοια): της οριστικής, της υποτακτικής και της προστακτικής.

Βλ. πίνακα στο συνημμένο αρχείο

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί από την αρχή είναι η ενότητα του ρηματικού συνόλου και η αυστηρότητα των επιλογών και των θέσεων όλων των δεικτών που περιλαμβάνει.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-34 - Η σύνταξη της προστακτικής
ΑΤ-41 - Συνδυασμός δύο ασθενών τύπων της προσωπικής αντωνυμίας ως προσδιορισμών του ίδιου ρήματος
ΑΤ-47 - Περιφραστικοί ρηματικοί τύποι με το έχω: σχηματισμός
ΑΤ-54 - Η διάκριση οριστικής - υποτακτικής
ΓΓ-40 - Όψη του ρήματος

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Γλωσσικές Ασκήσεις: 26, 31-33, 193, 196, 198, 200-208, 210, 250-259, 267, 271, 273-293, 297, 303, 311, 321-327, 330, 336, 354-368, 459-462, 487-489, 491, 493, 500.


 AT55_1990.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 AT55_1990.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ