Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. Θέμα Επίθετα ως ουσιαστικά

Κωδικός: ΓΓ-20
Κατηγορία: Σύνταξη
Συντάκτης: Γιάννης Γαλανόπουλος


2. Παραδείγματα:
ο αριστερός, το άσπρο, οι βουλευτικές, το δεξί, η ελληνική, η Ιατρική, η λαϊκή, ο τελικός, τα ισπανικά, το καλό, το σωστό

3. Επίπεδο-Βαθμός δυσκολίας:
1, 2 ΕΚΠΑ
4. Προαπαιτούμενη γνώση:
Γένος, αριθμός, πτώση
Συμφωνία άρθρου – επιθέτου – ουσιαστικού
Κλίση των επιθέτων
Χρήση του οριστικού άρθρου

5. Πιθανά λάθη:
Δυσκολία στη χρησιμοποίηση ουσιαστικοποιημένων επιθέτων.
6. Περιγραφή:

Στην Ελληνική υπάρχουν πολλά επίθετα που χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά. Αυτά τα επίθετα ονομάζονται ουσιαστικοποιημένα επίθετα. Το ουσιαστικό που προσδιορίζεται από ένα επίθετο παραλείπεται όταν εννοείται εύκολα, και έτσι το σύναρθρο επίθετο λειτουργεί ως κεφαλή της ονοματικής φράσης. Υπάρχει συμφωνία ως προς το γένος και τον αριθμό ανάμεσα στο επίθετο και το ουσιαστικό που έχει παραλειφθεί. Μερικά από τα πιο συχνόχρηστα ουσιαστικοποιημένα επίθετα της Ελληνικής είναι:

η αγγλική (γλώσσα)

η αναρρωτική (άδεια)

ο άρρωστος (άνθρωπος)

οι βουλευτικές (εκλογές)

τα γεμιστά (λαχανικά)

το δημοτικό (σχολείο)

το κοκκινιστό (κρέας)

το μαύρο (χρώμα)

το μικρό (παιδί)

ο νεκρός (άνθρωπος)

ο πλούσιος (άνθρωπος)

ο τελικός (αγώνας)

ο φτωχός (άνθρωπος)

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αλλαγή γένους στο ίδιο επίθετο σηματοδοτεί και την αλλαγή στη σημασία του. Όπως:

το αριστερό (χέρι) – ο αριστερός (κομουνιστής)

η δημοτική (γλώσσα) – το δημοτικό (σχολείο) – οι δημοτικές (εκλογές)

το μαύρο (χρώμα) – τα μαύρα (ρούχα)

Σε μερικές περιπτώσεις το ίδιο επίθετο στο ίδιο γένος μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με το γλωσσικό περιβάλλον:

η δευτέρα (τάξη) – η δευτέρα (ταχύτητα)

η λαϊκή (αγορά) – η λαϊκή (γλώσσα)

Ο ουδέτερος τύπος του επιθέτου στον ενικό μπορεί να δηλώνει και ένα εθνικό ή διεθνές πολιτικό πρόβλημα:

το Βοσνιακό (πρόβλημα ή ζήτημα)

Σε μερικές περιπτώσεις ένα επίθετο μπορεί να έχει ουσιαστικοποιηθεί τόσο πολύ, ώστε να προσδιορίζεται το ίδιο από κάποιο άλλο επίθετο:

ο ελληνικός εμφύλιος (πόλεμος)

Επίσης, ο ουδέτερος τύπος του σύναρθρου επιθέτου λειτουργεί και ως αφηρημένο ουσιαστικό:

Το σωστό είναι να του τα πεις όλα.

Το κακό στην υπόθεση είναι...

Παλεύει να βρει το δίκιο του.


7. Παρουσίαση:
Η δυσκολία που έχουν αλλόγλωσσοι μαθητές είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να καταλάβουν από πού παράγεται ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο. Αυτό όμως που προέχει είναι να αντιληφθούν τη σημασία και το ρόλο του σε μία φράση. Για το σκοπό αυτό, ο διδάσκων μπορεί να δώσει στα παιδιά μια λίστα με ουσιαστικοποιημένα επίθετα και να τους ζητήσει να βρουν με τη βοήθεια του λεξικού από πού προήλθαν, καθώς επίσης και τη σημασία τους.
8. Σύνδεση με συναφή θέματα:
ΑΤ-08 - Θηλυκά ουσιαστικά σε -η/-εις
ΑΤ-09 - Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
ΑΤ-14 - Ουσιαστικά με αλλαγή γένους στον πληθυντικό (ετερόκλιτα)
ΑΤ-15 - Ουσιαστικά κοινού γένους
ΒΣ-01 - Ουσιαστικά σε ος/οι: αρσενικά, θηλυκά, κοινού γένους
ΒΣ-02 - Καταλήξεις ουσιαστικών σε ος/οι: αρσενικά, θηλυκά, κοινού γένους
ΒΣ-04 - Επίθετα σε ύς/ιά/ύ και ής/ιά/ί
ΒΣ-05 - Επίθετα σε ύς/εία/ύ
ΓΓ-02 - Επίθετα σε ος-η-ο, ος-α-ο, ος-ια-ο
ΓΓ-03 - Επίθετα σε ος-ο και ης-ες
ΜΠ-02 - Ουσιαστικά αρσενικά σε ας, ης και θηλυκά σε α, η
ΜΠ-04 - Το γένος

9. Παραπομπές σε υλικό του προγράμματος:
Δεν αναφέρονται.


 GG20_9208.doc
 Αποθήκευση Αρχείου Word
 GG20_9208.pdf
 Αποθήκευση Αρχείου PDF

Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/ntlab/public_html/areas/language/grammar/details.php on line 205

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ