Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 0102030405
Όλα τα Θέματα Γραμματικής

ΒΣ-08 Υποκοριστικά ουσιαστικών: λόγιες καταλήξεις
Κατηγορία: Μορφολογία

ΒΣ-09 Υποκοριστικά επιθέτων
Κατηγορία: Μορφολογία

ΑΤ-57 Σπανιότερες συντελικές δομές με τα είμαι / έχω
Κατηγορία: Μορφολογία

ΑΤ-30 Ρήματα σύνθετα με συν- και εν-
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-14 Οι προθέσεις (κατάλογος και γενικές παρατηρήσεις)
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-15 Η πρόθεση από
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-16 Η πρόθεση για
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-17 Η πρόθεση με
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-18 Η πρόθεση σε
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-19 Ως-σαν
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-20 Επίθετα ως ουσιαστικά
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-21 Αμετάβατα ρήματα
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-22 Μεταβατικά ρήματα
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-23 Εναλλαγή μεταβατικής-αμετάβατης σύνταξης
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-24 Εναλλαγή ενεργητικής-παθητικής φωνής
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-25 Συμφωνία ρήματος με το υποκείμενο
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-26 Συμφωνία υποκειμένου με το κατηγορούμενο
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-27 ας+ρηματικός τύπος
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-28 Ρήματα που συντάσσονται με μη συνοπτική υποτακτική μόνο
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-29 Το οριστικό άρθρο
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-01 Οριστικό-αόριστο άρθρο
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-04 Αναφορά στο μέλλον με το θα
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-05 Πιθανολογικές χρήσεις του θα
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-06 'Αλλα μέσα έκφρασης μελλοντικής αναφοράς (χωρίς τη χρήση του θα)
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-07 Απρόσωπα ρήματα: ειδικές περιπτώσεις
Κατηγορία: Σύνταξη

Σελίδες: 0102030405