Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 010203
Θέματα Γραμματικής στην κατηγορία ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΓ-14 Οι προθέσεις (κατάλογος και γενικές παρατηρήσεις)

ΓΓ-15 Η πρόθεση από

ΓΓ-16 Η πρόθεση για

ΓΓ-17 Η πρόθεση με

ΓΓ-18 Η πρόθεση σε

ΓΓ-19 Ως-σαν

ΓΓ-20 Επίθετα ως ουσιαστικά

ΓΓ-21 Αμετάβατα ρήματα

ΓΓ-22 Μεταβατικά ρήματα

ΓΓ-23 Εναλλαγή μεταβατικής-αμετάβατης σύνταξης

ΓΓ-24 Εναλλαγή ενεργητικής-παθητικής φωνής

ΓΓ-25 Συμφωνία ρήματος με το υποκείμενο

ΓΓ-26 Συμφωνία υποκειμένου με το κατηγορούμενο

ΓΓ-27 ας+ρηματικός τύπος

ΓΓ-28 Ρήματα που συντάσσονται με μη συνοπτική υποτακτική μόνο

ΓΓ-29 Το οριστικό άρθρο

ΓΓ-01 Οριστικό-αόριστο άρθρο

ΑΤ-04 Αναφορά στο μέλλον με το θα

ΑΤ-05 Πιθανολογικές χρήσεις του θα

ΑΤ-06 'Αλλα μέσα έκφρασης μελλοντικής αναφοράς (χωρίς τη χρήση του θα)

ΑΤ-07 Απρόσωπα ρήματα: ειδικές περιπτώσεις

ΑΤ-10 Επιστημική και δεοντική αναγκαιότητα με τη χρήση του πρέπει

ΑΤ-11 Επιστημική και δεοντική δυνατότητα με τη χρήση του μπορεί/μπορώ

ΑΤ-16 Συνδυασμοί του να σε κύριες προτάσεις

ΑΤ-18 Ονοματοποιημένες προτάσεις με να

Σελίδες: 010203