Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 010203
Θέματα Γραμματικής στην κατηγορία ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΓ-32 Συμπληρωματικές προτάσεις με να-πρόταση

ΓΓ-33 Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

ΓΓ-34 Συμπληρωματικές προτάσεις με το μήπως/μη(ν)

ΓΓ-35 Συμπληρωματικές προτάσεις με το που (γεγονοτικές)

ΓΓ-36 Ουσιαστικοποιημένες προτάσεις

ΓΓ-37 Περιοριστικές αναφορικές προτάσεις

ΓΓ-38 Μη περιοριστικές αναφορικές προτάσεις

ΓΓ-39 Ελεύθερες αναφορικές προτάσεις

ΓΓ-40 Όψη του ρήματος

ΑΤ-55 Η σειρά των στοιχείων του ρηματικού συνόλου

ΑΤ-56 Συντακτικά μέσα έκφρασης ευχής

ΑΤ-54 Η διάκριση οριστικής - υποτακτικής

ΑΤ-31 Εκτόπιση με κλιτικό

ΑΤ-32 Ισχυρές προσωπικές αντωνυμίες

ΑΤ-33 Ασθενείς προσωπικές αντωνυμίες σε θέση άμεσου αντικειμένου

ΑΤ-58 Συμφωνία στοιχείων μέσα στην ονοματική φράση

ΑΤ-25 Αιτιατική του χρόνου

ΑΤ-59 Οι χρήσεις του αορίστου

ΑΤ-60 Διακρίσεις στο παρελθόν: παρατατικός και αόριστος

ΑΤ-61 Αποθετικά ρήματα

Σελίδες: 010203