Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 0102030405
Όλα τα Θέματα Γραμματικής

ΓΓ-13 Παραγωγική επιθηματοποίηση: μεγεθυντικά
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-30 Ρηματικές καταλήξεις
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-02 Επίθετα σε ος-η-ο, ος-α-ο, ος-ια-ο
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-03 Επίθετα σε ος-ο και ης-ες
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-04 Μονολεκτικά παραθετικά επιθέτων σε τερος/τατος και έστερος/έστατος
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-05 Περιφραστικά παραθετικά επιθέτων
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-06 Επιρρήματα από επίθετα με κατάληξη -α
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-07 Επιρρήματα από επίθετα με κατάληξη -ως
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-08 Επιρρήματα από επίθετα με κατάληξη -α/-ως
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-09 Σχηματισμός του συνοπτικού ενεργητικού θέματος
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-10 Σχηματισμός του συνοπτικού παθητικού θέματος
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-11 Σχηματισμός παθητικής μετοχής
Κατηγορία: Μορφολογία

ΓΓ-12 Η αύξηση των ρημάτων: συλλαβική - φωνηεντική - εσωτερική
Κατηγορία: Μορφολογία

ΑΤ-08 Θηλυκά ουσιαστικά σε -η/-εις
Κατηγορία: Μορφολογία

ΑΤ-09 Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά
Κατηγορία: Μορφολογία

ΑΤ-14 Ουσιαστικά με αλλαγή γένους στον πληθυντικό (ετερόκλιτα)
Κατηγορία: Μορφολογία

ΑΤ-15 Ουσιαστικά κοινού γένους
Κατηγορία: Μορφολογία

ΜΠ-02 Ουσιαστικά αρσενικά σε ας, ης και θηλυκά σε α, η
Κατηγορία: Μορφολογία

ΜΠ-04 Το γένος
Κατηγορία: Μορφολογία

ΒΣ-01 Ουσιαστικά σε ος/οι: αρσενικά, θηλυκά, κοινού γένους
Κατηγορία: Μορφολογία

ΒΣ-02 Καταλήξεις ουσιαστικών σε ος/οι: αρσενικά, θηλυκά, κοινού γένους
Κατηγορία: Μορφολογία

ΒΣ-04 Επίθετα σε ύς/ιά/ύ και ής/ιά/ί
Κατηγορία: Μορφολογία

ΒΣ-05 Επίθετα σε ύς/εία/ύ
Κατηγορία: Μορφολογία

ΒΣ-06 Υποκοριστικά ουσιαστικών: βασικές καταλήξεις
Κατηγορία: Μορφολογία

ΒΣ-07 Υποκοριστικά ουσιαστικών: λιγότερο συχνές καταλήξεις
Κατηγορία: Μορφολογία

Σελίδες: 0102030405