Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 0102030405
Όλα τα Θέματα Γραμματικής

ΑΤ-10 Επιστημική και δεοντική αναγκαιότητα με τη χρήση του πρέπει
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-11 Επιστημική και δεοντική δυνατότητα με τη χρήση του μπορεί/μπορώ
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-16 Συνδυασμοί του να σε κύριες προτάσεις
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-18 Ονοματοποιημένες προτάσεις με να
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-19 Επιρρηματικές προτάσεις με να (τελικές, αποτελεσματικές, υποθετικές, παραχωρητικές)
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-20 Το δεικτικό να
Κατηγορία: Σύνταξη

ΜΠ-01 Δείκτες άρνησης: όχι, δεν, μην
Κατηγορία: Σύνταξη

ΜΠ-05 Οι "αρνητικές" αόριστες αντωνυμίες κανένας, καμία, κανένα και τα επιρρήματα καθόλου, ποτέ, πουθενά
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-34 Η σύνταξη της προστακτικής
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-35 Ερωτήσεις ολικής άγνοιας
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-36 Ερωτήσεις μερικής άγνοιας
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-37 Παθητική φωνή: αυτοπαθητική και αλληλοπαθητική σημασία
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-38 Μέση δομή
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-39 Έκφραση αλληλοπάθειας
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-40 Έκφραση αυτοπάθειας
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-41 Συνδυασμός δύο ασθενών τύπων της προσωπικής αντωνυμίας ως προσδιορισμών του ίδιου ρήματος
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-42 Κλιτικός διπλασιασμός
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-43 Ελλείπον υποκείμενο
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-44 Ελλείπον υποκείμενο με γενική ή αόριστη αναφορά
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-45 Η πρόθεση κατά
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-46 Η σύνταξη του «εξαρτημένου» ρηματικού τύπου
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-47 Περιφραστικοί ρηματικοί τύποι με το έχω: σχηματισμός
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-48 Οι χρήσεις του ενεστώτα
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-49 Η σειρά των όρων και η λειτουργική προοπτική της πρότασης
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-50 Θεματοποίηση
Κατηγορία: Σύνταξη

Σελίδες: 0102030405