Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 0102030405
Όλα τα Θέματα Γραμματικής

ΑΤ-51 Εστίαση
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-52 Οι χρήσεις του παρατατικού
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-53 Η σύνταξη του «γερουνδίου» (ή «ενεργητικής μετοχής»)
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-31 Συμπληρωματικές προτάσεις που εισάγονται με το συμπληρωματικό δείκτη ότι/πως
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-32 Συμπληρωματικές προτάσεις με να-πρόταση
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-33 Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-34 Συμπληρωματικές προτάσεις με το μήπως/μη(ν)
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-35 Συμπληρωματικές προτάσεις με το που (γεγονοτικές)
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-36 Ουσιαστικοποιημένες προτάσεις
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-37 Περιοριστικές αναφορικές προτάσεις
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-38 Μη περιοριστικές αναφορικές προτάσεις
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-39 Ελεύθερες αναφορικές προτάσεις
Κατηγορία: Σύνταξη

ΓΓ-40 Όψη του ρήματος
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-55 Η σειρά των στοιχείων του ρηματικού συνόλου
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-56 Συντακτικά μέσα έκφρασης ευχής
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-54 Η διάκριση οριστικής - υποτακτικής
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-31 Εκτόπιση με κλιτικό
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-32 Ισχυρές προσωπικές αντωνυμίες
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-33 Ασθενείς προσωπικές αντωνυμίες σε θέση άμεσου αντικειμένου
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-58 Συμφωνία στοιχείων μέσα στην ονοματική φράση
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-25 Αιτιατική του χρόνου
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-59 Οι χρήσεις του αορίστου
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-60 Διακρίσεις στο παρελθόν: παρατατικός και αόριστος
Κατηγορία: Σύνταξη

ΑΤ-61 Αποθετικά ρήματα
Κατηγορία: Σύνταξη

Σελίδες: 0102030405