Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 010203
Θέματα Γραμματικής στην κατηγορία ΣΥΝΤΑΞΗ

ΑΤ-19 Επιρρηματικές προτάσεις με να (τελικές, αποτελεσματικές, υποθετικές, παραχωρητικές)

ΑΤ-20 Το δεικτικό να

ΜΠ-01 Δείκτες άρνησης: όχι, δεν, μην

ΜΠ-05 Οι "αρνητικές" αόριστες αντωνυμίες κανένας, καμία, κανένα και τα επιρρήματα καθόλου, ποτέ, πουθενά

ΑΤ-34 Η σύνταξη της προστακτικής

ΑΤ-35 Ερωτήσεις ολικής άγνοιας

ΑΤ-36 Ερωτήσεις μερικής άγνοιας

ΑΤ-37 Παθητική φωνή: αυτοπαθητική και αλληλοπαθητική σημασία

ΑΤ-38 Μέση δομή

ΑΤ-39 Έκφραση αλληλοπάθειας

ΑΤ-40 Έκφραση αυτοπάθειας

ΑΤ-41 Συνδυασμός δύο ασθενών τύπων της προσωπικής αντωνυμίας ως προσδιορισμών του ίδιου ρήματος

ΑΤ-42 Κλιτικός διπλασιασμός

ΑΤ-43 Ελλείπον υποκείμενο

ΑΤ-44 Ελλείπον υποκείμενο με γενική ή αόριστη αναφορά

ΑΤ-45 Η πρόθεση κατά

ΑΤ-46 Η σύνταξη του «εξαρτημένου» ρηματικού τύπου

ΑΤ-47 Περιφραστικοί ρηματικοί τύποι με το έχω: σχηματισμός

ΑΤ-48 Οι χρήσεις του ενεστώτα

ΑΤ-49 Η σειρά των όρων και η λειτουργική προοπτική της πρότασης

ΑΤ-50 Θεματοποίηση

ΑΤ-51 Εστίαση

ΑΤ-52 Οι χρήσεις του παρατατικού

ΑΤ-53 Η σύνταξη του «γερουνδίου» (ή «ενεργητικής μετοχής»)

ΓΓ-31 Συμπληρωματικές προτάσεις που εισάγονται με το συμπληρωματικό δείκτη ότι/πως

Σελίδες: 010203