Κεντρική Σελίδα

Πληροφορίες  Βοήθεια  Αφίσα  English Summary  Media.UoA Central


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ [ Πληροφορίες ] [ Συντελεστές ] [ Πρώτη Σελίδα ]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Σελίδες: 0102030405
Όλα τα Θέματα Γραμματικής

ΑΤ-01 Αφομοίωση των ρινικών συμφώνων στα όρια λέξεων
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-02 Παρουσία-αφομοίωση-ορθογραφία των ρινικών συμφώνων μέσα στη λέξη
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-03 Αφομοίωση ως προς την ηχηρότητα
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-12 Δυνατοί συνδυασμοί συμφώνων στην αρχή λέξης
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-13 Δυνατοί συνδυασμοί συμφώνων στο μέσο λέξης
Κατηγορία: Φωνολογία

ΜΠ-03 Έγκλιση τόνου
Κατηγορία: Φωνολογία

ΜΠ-06 Νόμος της τρισυλλαβίας
Κατηγορία: Φωνολογία

ΒΣ-03 Τονικό σχήμα αρσενικών και θηλυκών σε ος
Κατηγορία: Φωνολογία

ΒΣ-10 Τα σύμφωνα της ελληνικής
Κατηγορία: Φωνολογία

ΒΣ-11 Το φωνηεντικό σύστημα της ελληνικής
Κατηγορία: Φωνολογία

ΒΣ-12 Αντιστοιχία φθόγγων-γραμμάτων
Κατηγορία: Φωνολογία

ΒΣ-13 Φωνητική απόδοση δίψηφων συμφώνων
Κατηγορία: Φωνολογία

ΒΣ-14 Ουρανικές παραλλαγές υπερωικών συμφώνων
Κατηγορία: Φωνολογία

ΒΣ-15 Ουρανικές πραγματώσεις υπερωικών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης
Κατηγορία: Φωνολογία

ΒΣ-16 Ουρανικές πραγματώσεις λοιπών συμφώνων ως αποτέλεσμα συνίζησης
Κατηγορία: Φωνολογία

ΒΣ-17 Συμφωνικές πραγματώσεις του άτονου ι
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-21 Απαλοιφή του τελικού ν
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-22 Απαλοιφή φωνήεντος
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-23 Τονισμός επιθέτων: στηλοειδής τονισμός και λόγιες εξαιρέσεις
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-24 Τονισμός ρημάτων: συνέπειες του νόμου της τρισυλλαβίας στην κλίση του ενεστώτα και του αορίστου της μέσης φωνής
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-17 Τονισμός ρημάτων: η αύξηση κατά το σχηματισμό του παρατατικού και του αορίστου
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-26 Τονισμός ουσιαστικών και καταβιβασμός του τόνου
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-27 Ανομοίωση: ακολουθία δύο άηχων τριβόμενων → τριβόμενο και στιγμιαίο
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-28 Ανομοίωση στο σχηματισμό «αοριστικού» θέματος: τριβόμενο + /s/ → κλειστό + [s]
Κατηγορία: Φωνολογία

ΑΤ-29 Ανομοίωση: ακολουθία δύο άηχων κλειστών → τριβόμενο + κλειστό
Κατηγορία: Φωνολογία

Σελίδες: 0102030405